logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Zippyho kamaráti – program pre detskú dušu

ldz 25. február 2016

Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci. Práve preto Liga pre duševné zdravie, vďaka Nórskym fondom, priniesla na Slovensko unikátny projekt Zippyho kamaráti. Ten učí deti hravou formou rozpoznávať, pomenovať a zvládať emócie či konfliktné situácie.

Program Zippyho kamaráti je medzinárodný projekt s prepracovanou metodikou, ktorý v súčasnosti prebieha v 30 krajinách sveta. Posilňuje sociálne zručnosti u detí vo veku 5 až 7 rokov.

Okrem posilnenia sociálnych zručností, program zlepšuje atmosféru v kolektíve (tým aj prospech detí), komunikáciu medzi deťmi a pedagógom, zvyšuje toleranciu a pôsobí preventívne pred budovaním predsudkov a diskrimináciou kvôli akejkoľvek „inakosti“.

Pozitívne zmeny v správaní detí

„Deti majú tento program veľmi radi a na každú hodinu sa veľmi tešia. Od začiatku realizácie sa u nich výrazne zlepšila komunikácia i atmosféra v triede“, zhodli sa učitelia spolupracujúci na projekte. Pozitívne zmeny si všimli i rodičia zapojených detí. „Viackrát sa nám stalo, že dieťa vyriešilo konfliktnú situáciu v rodine so slovami – Tak sme sa to učili na Zippym.“ Zhodujú sa tiež, že deti začali viac hovoriť o svojich pocitoch a zážitkoch.

Dlhodobý prínos projektu

V rámci projektu tri pracovníčky Ligy za duševné zdravie absolvovali školenie v programe Zippyho kamaráti. Môžu teda realizovať program na Slovensku kedykoľvek v budúcnosti. Pripravujú i akreditáciu programu, čím sa zvýši jeho udržateľnosť do budúcnosti.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Zippyho kamaráti na Slovensku
Obdobie realizácie: júl 2013 - september 2014
Príjemca podpory: Liga za duševné zdravie SR, Bratislava
Financovanie: 43 334,00 € (AOI 90 % = 39 000,00 €)


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog