logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nový zákon o verejných zbierkach v platnosti

27. jún 2014

Dnešným dňom, 27. júna 2014, vstúpil do platnosti nový zákon o verejných zbierkach. Národná rada SR ho včera zverejnila v zbierke zákonov Slovenskej republiky. Vznikol z iniciatívy neziskových organizácii, ktoré pri svojej práci intenzívne vnímali, že „starý zákon“ z roku 1973 už nespĺňa aktuálne potreby. K vzniku nového zákona viedla dlhá cesta a rokovania zástupcov neziskového sektora, ako i Ministerstva vnútra SR a ďalších kompetentných.

„Hodina deťom je najstaršia zbierka na podporu projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Prijatie nového zákona vnímame ako pozitívny moment pre činnosť tých neziskových organizácii, ktoré zákon rešpektujú a dodržiavajú jeho literu. Veríme, že sa tým skomplikuje činnosť tým organizáciám, ktoré si zákon „prispôsobovali podľa svojho“ a často realizovali verejné zbierky  a pritom o ich činnosti nikto nevedel“, podčiarkol význam zákona Jaro Krafka, PR špecialista nadácie.

Podľa Centra pre filantropiu sú zbierky stále aktuálnou formou, ako Slováci podporujú projekty neziskových organizácií. Medzi päť najúspešnejších organizácii, ktoré zbierky realizujú patríme i my a zbierka Hodina deťom.

Najdôležitejšie zmeny v novom zákone: http://www.cpf.sk/sk/novinky-a-aktuality/nr-sr-27maja-schvalila-novy-zakon-o-verejnych-zbierkach/

Ďakujeme verejnosti za dlhoročnú podporu a veríme, že nový zákon nám v našej činnosti výraznejšie pomôže.

Tím nadácie a Hodiny deťom


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog