logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

O nízkoprahoch na bratislavských sídliskách

nizkoprahy 29. apríl 2016

Mládež ulice realizuje nízkoprahové programy vo viacerých mestských častiach Bratislavy. Vďaka podpore Nórskych fondov sa združeniu podarilo spustiť svoje aktivity v novej lokalite – v mestskej časti Vajnory. Zároveň vytvorili nové schémy a postupy, a vybudovali si slušné základy, na ktorých môžu ako združenie ďalej rásť.

„Vzniknutý program ukázal, že veci sa dajú robiť aj inak“, prezradili zástupcovia združenia. Výsledkom tohto zistenia boli aktivity pre širšiu vajnorskú verejnosť – napríklad podujatie Poznaj Vajnory.

Okrem spustenia aktivít vo Vajnoroch združenie prevádzkuje terénny nízkoprahový program v ďalších dvoch centrách – v Petržalke a v Rači.

„Vo vzťahoch s klientmi sme sa počas roka posunuli ďalej a mohli sme sa pustiť do nových tém a oblastí.“, hodnotia prínos projektu.

Zrealizovali aj viacero preventívnych programov, v ktorých sa zamerali na detské práva a neskôr na tému sexuality.


Pri preventívnych programoch kládli v Mládeži ulice veľký dôraz na participáciu. 

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Preventívne a nízkoprahové aktivity v sídliskových komunitách

Obdobie realizácie: september 2013 - august 2014

Príjemca podpory: Mládež ulice (občianske združenie), Bratislava

Financovanie: 29 074,00 € (AOI 90 % = 26 166,90 €)

 

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog