logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ochrana našich detí pred nevhodným obsahom

19. december 2011

Workshop Mediálna výchova a ochrana detí pred nevhodným obsahom zorganizovala Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom Nadáciou Orange.

Počas Workshopu si 20 slovenských učiteľov a pedagogických pracovníkov vymieňalo metodické skúsenosti  z uplatňovania Vysoko efektívneho učenia pri ochrane detí pred nevhodným obsahom. Účastníci zároveň prezentovali využitie  inovačných foriem učenia  sa, vyučovania v mediálnej  výchove a výsledky projektu z praxe. Odprezentovali sa príklady tém, aj vyučovacích blokov a nové možnosti práce pre učiteľov a pedagogických pracovníkov na základných a stredných školách, v centrách voľného času a v mimoškolských aktivitách.

Viac informácií vám rada poskytne Aneta Chlebničanová, aneta@nds.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog