logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ohrozené rodiny na Orave sa vydali na misiu (mladých)

misia mladych 11. apríl 2016

OZ Misia mladých v Tvrdošíne pomáha deťom zo sociálne slabšieho rodinného prostredia rozvíjať ich životné zručnosti a prekonávať náročné životné situácie. Nórske fondy im umožnili ich prácu skvalitniť a rozšíriť o terénnu prácu a individuálne plánovanie. Ich pomoc sa stala systematickejšou a adresnejšou.

„Veríme, že o niekoľko rokov budú medzi neúplnými rodinami fungovať také skupiny, v ktorých matky so staršími deťmi budú pomáhať matkám s mladšími deťmi. Budú si navzájom radiť a hľadať riešenia pri rôznych problematických životných situáciách.“, hovoria zástupcovia občianskeho združenia, ktoré na svoj projekt získalo podporu z Nórskych fondov. Táto pomoc umožnila členom OZ venovať sa terénnej práci s deťmi a ich matkami v dvoch hornooravských okresoch, v Tvrdošíne a Námestove.

Rodiny získali možnosť konkrétnejšie sa zamyslieť nad svojimi potrebami, záujmami a problémami. S pomocou zamestnancov združenia si určili ciele a našli vhodné riešenia situácie. Vytvorili si tak individuálny plán rozvoja. 


Misia mladých v roku 2012 rozbehla farmu na pomoc rodinám v núdzi. Povzbudzuje ich tak k vlastnej aktivite a väčšej sebestačnosti.

Každý mesiac Misia mladých pre tieto rodiny pripravila spoločné stretnutie. „Všetko, čo sme si pre deti a matky pripravili, ich zaujalo, naplnilo a obohatilo novými poznatkami, zručnosťami a vedomosťami“.


Na spoločné stretnutia s matkami vždy pripravili inú paletu aktivít, ktoré ich obohatili o poznatky, zručnosti ale i vedomosti.

Vďaka projektu a spomínaným aktivitám objavili veľa potenciálnych oblastí rozvoja. „V budúcnosti chceme pracovať na hľadaní príležitostí a zdrojov, ktoré týmto rodinám umožnia rast“.

Občianske združenie Misia mladých začalo realizovať svoju činnosť v roku 2003. S deťmi a mladými ľuďmi pracuje priamo na mieste, v ich prirodzenom prostredí. Poskytuje im sociálne služby (poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, doučovanie), právne poradenstvo (riešenie exekúcií, výživné, dávky štátnej pomoci), preventívne a intervenčné aktivity (klubové stretnutia, zvyšovanie sociálnych kompetencií detí a matiek, pracovná terapia) a aktivity voľnočasového charakteru (tvorivé dielne, prednášky, výlety, športové, kultúrne aktivity). Prečítajte si rozhovor s Antonom Michalicom o tom, čomu všetkému sa Misia mladých venuje.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Intervenčné, preventívne a terénne aktivity zamerané na deti a mládež z ohrozených rodín
Obdobie realizácie: máj 2014 - júl 2015
Príjemca podpory: Misia mladých (občianske združenie), Tvrdošín
Financovanie: 24 352,00 € (AOI 90 % = 21 916,00 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog