logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Opäť máme nových lektorov Školy rodinných financií!

osvedcenie 09. september 2015

V Ružomberku 5.9. 2015 ukončilo svoje vzdelávanie 15 nových lektorov ŠRF obhajobou svojej záverečnej práce.

Budúci lektori  absolvovali 56 hodín intenzívneho vzdelávania v metodike ŠRF.  Naučili sa, ako vysvetľovať  účastníkom kurzov aký význam má  odkladať si bločky z nákupov a sami ich museli  3 mesiace zbierať a  pravidelne si evidovať rodinný rozpočet. Spoločne hľadali,  kde sa dá v domácnosti ušetriť,  ako  si vybrať výhodný úver,  vytvoriť  si účet v banke, pripraviť   sa na pohovor do nového zamestnania a veľa iných praktických tém. Cez zážitkové aktivity si vyskúšali, ako sa cíti nezamestnaný alebo človek  s dlhmi, aké to je, byť telesne postihnutý alebo inak znevýhodnený, ako s takouto skupinou pracovať .  Tím metodikov pod vedením Márie Hankociovej  aktualizoval metodické materiály a texty pre účastníkov.  Kurz je od r. 2011 akreditovaný ministerstvom školstva. 


Od r. 2008 v rámci projektu Škola rodinných financií, ktorý na celom Slovensku učí bežných občanov hospodáriť s rodinným rozpočtom,  sme vyškolili už 123 lektorov, a vzdelávanie absolvovalo  vyše  17 863  účastníkov vo všetkých regiónoch Slovenska.  Projekt dlhodobo podporuje Provident Finacnial.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog