logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pasterizátor v Starej Ľubovni pomôže mesačne viac ako 60 deťom, Grantový program Dôvera opäť podporí ďalšie projekty

20. február 2017

Pasterizátor podporený z Grantového programu Dôvera v Ľubovnianskej nemocnici pomôže mesačne viac ako 60 malým pacientom v Starej Ľubovni v Prešovskom kraji. Prístroj na pasterizáciu mlieka, resp. mliečnej výživy dojčiat, batoliat a novorodencov pomôže pacientom odkázaným na tento typ výživy hospitalizovaným na Detskom oddelení s novorodeneckým úsekom Ľubovnianskej nemocnice, n.o..

Ako uviedla primárka detského oddelenia MUDr. Jana Maďarová: „Prístroj prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pri starostlivosti o tých najmenších pacientov odkázaných na  dojčenskú stravu, taktiež prispeje k zvýšeniu efektivity prípravy stravy, keďže dokážeme pripraviť súčasne väčší počet dávok (64 ks 250 ml kojeneckých fliaš)“. Denne je potrebné pripraviť v priemere 80 dávok mliečnej výživy (1 dieťa sa kŕmi 7-8 krát denne). Na prístroj v sume 4 800 €, prispela grantom 1 000 € aj Nadácia pre deti Slovenska a Zdravotná poisťovňa Dôvera v rámci Grantového programu Dôvera.
„Je dôležité, aby sme menili prostredie, prístup i aktivity dospelých smerujúce k zlepšovaniu zdravia detí, aby sme tiež motivovali mladých ľudí k skvalitňovaniu prostredia ambulancií, či nemocníc, ale aj k uľahčovaniu ťažkých chvíľ, ktoré sa neraz s chorobou spájajú,“ zdôraznila Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska.

Šanca pre ďalších uchádzačov

Do 14. marca 2017 sa v Grantovom programe Dôvera opäť možno uchádzať o podporu aktivít spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zavádzanie doplnkových aktivít k liečbam, podporu vzdelávania a výmeny skúseností zdravotnej starostlivosti, zútulňovanie prostredia, či podporu prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu. V ostatnom - jesennom kole Grantového programu Dôvera sa prerozdelilo 14 000 € pre 16 organizácií. „Nám v zdravotnej poisťovni Dôvera záleží na tom, aby starostlivosť o pacientov aj mimo zdravotníckych zariadení napredovala. Veľmi radi preto podporíme zmysluplné projekty zvyšujúce kvalitu liečby, prevencie či zdravého spôsobu života,“ dodáva Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Grantový program Dôvera je súčasťou Nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorá sa stará o zdravie viac ako 1,4 milióna poistencov. Okrem zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pomáha a podporuje komunitu, v ktorej pôsobí a ľudí, ktorí potrebujú pomoc, radu, finančné zdroje či jej skúsenosti. Rozvíja verejnoprospešné projekty, nadväzuje spoluprácu s rôznymi organizáciami a stojí po boku ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.
Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog