logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pietna spomienka

16. november 2012

Vážení priatelia, dovoľte nám v mene všetkých týraných, zneužívaných detí , ktorých hlas utíchol v priebehu predchádzajúcich 15-tich rokov pozvať Vás na pietnu spomienku, ktorá sa uskutoční 19. novembra vo Svetový deň prevencie týrania detí, v predvečer osláv prijatia Dohovoru o právach detí pod názvom : „Nezabudnime na Lucku“ o 16,30 hod v Letnej čitárni u Červeného raka v Bratislave ( Michalská ulica 26 ). Veríme, že prídete vyjadriť úctu všetkým týmto deťom a potrebu ich účinnejšej ochrany.

Za organizátorov  a koalíciu na pomoc týraným, zneužívaným deťom
Asociácia krízových stredísk
Centrum Slniečko, n.o.
Pomoc deťom v kríze, Náruč
Rada mládeže Slovenska


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog