Podporujeme štrajk učiteľov | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Podporujeme štrajk učiteľov

strajk 22. január 2016

Je nám ľúto, že spoločnosť dlhodobou ignoráciou zhoršovania školstva priviedla učiteľov až k nátlakovým akciám, ktoré nie sú učiteľom vlastné z povahy tohto krásneho povolania, ktorou je postupná a trpezlivá kultivácia osobnosti človeka.

Dlhodobo sa prehliada predovšetkým  zhoršovanie spoločenského ocenenia učiteľa, vrátane jeho odmeňovania, ale aj nezáujem vytvoriť podmienky pre vzdelávanie, ktoré by vychádzali z prirodzených vzdelávacích potrieb dieťaťa. Nové formy vzdelávania, vrátane vytvárania inkluzívnych podmienok pre vzdelávanie všetkých detí,  si  vyžaduje predovšetkým efektívne investovať do rozvoja ľudských zdrojov a teda najmä do učiteľov. 

To, čo by si mala naša spoločnosť uvedomiť je fakt, že deti trávia takmer polovicu svojho detstva v škole a učiteľ je jedným z najdôležitejších ľudí, ktorý zásadne formuje osobnosť každého dieťaťa a jeho budúcnosť. 

Nie je nám jedno, akých učiteľov máme a v akých podmienkach pracujú, preto sa pridávame na stranu štrajkujúcich učiteľov. Najväčšie inovácie prichádzajú z frustrácie a tá v týchto dňoch vrcholí.

                                                                              Dana Rušinová
                                                           správkyňa Nadácie pre deti Slovenska

                                                                    


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog