logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Podporujeme štrajk učiteľov

strajk 22. január 2016

Je nám ľúto, že spoločnosť dlhodobou ignoráciou zhoršovania školstva priviedla učiteľov až k nátlakovým akciám, ktoré nie sú učiteľom vlastné z povahy tohto krásneho povolania, ktorou je postupná a trpezlivá kultivácia osobnosti človeka.

Dlhodobo sa prehliada predovšetkým  zhoršovanie spoločenského ocenenia učiteľa, vrátane jeho odmeňovania, ale aj nezáujem vytvoriť podmienky pre vzdelávanie, ktoré by vychádzali z prirodzených vzdelávacích potrieb dieťaťa. Nové formy vzdelávania, vrátane vytvárania inkluzívnych podmienok pre vzdelávanie všetkých detí,  si  vyžaduje predovšetkým efektívne investovať do rozvoja ľudských zdrojov a teda najmä do učiteľov. 

To, čo by si mala naša spoločnosť uvedomiť je fakt, že deti trávia takmer polovicu svojho detstva v škole a učiteľ je jedným z najdôležitejších ľudí, ktorý zásadne formuje osobnosť každého dieťaťa a jeho budúcnosť. 

Nie je nám jedno, akých učiteľov máme a v akých podmienkach pracujú, preto sa pridávame na stranu štrajkujúcich učiteľov. Najväčšie inovácie prichádzajú z frustrácie a tá v týchto dňoch vrcholí.

                                                                              Dana Rušinová
                                                           správkyňa Nadácie pre deti Slovenska

                                                                    


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog