logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Podporujeme uznanie neformálneho vzdelávania

10. júl 2013

Nadácia pre deti Slovenska sa pridala k iniciatíve na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, uznania jeho prínosu pre mladých ľudí a zapojila sa tak do vytvárania partnerstiev medzi rôznymi aktérmi v tejto oblasti. Slávnostný podpis Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou sa uskutočnil 21. júna 2013 v Bratislave za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nadáciu pre deti Slovenska na tomto podujatí reprezentovala Lívia Domonkos.

Nadácia pre deti Slovenska podporuje mnohostranný rozvoj detí a mládeže, ku ktorému významnou mierou prispieva neformálne vzdelávanie. Je to priestor pre formovanie ich postojov, rozširovanie vedomostí, kompetencií a zručností, ktorým sa v rodine a v škole nemusí dostávať toľko pozornosti a priestoru ako práve v neformálnom vzdelávaní. Zároveň sa s nimi vhodne dopĺňa. Neformálne vzdelávanie detí a mládeže napomáha k získaniu takých zručností, ktoré im pomáhajú zvládať bežné i záťažové situácie života a sú dobrým predpokladom pre úspešné začlenenie sa do spoločnosti i na trhu práce. 

Pri podpise deklarácie Nadácia pre deti Slovenska vyzvala všetkých dôležitých aktérov, aby akceptovali neformálne vzdelávanie ako ďalší spôsob vzdelávania, a aby cielene zohľadňovali jeho pridanú hodnotu u uchádzačov o zamestnanie, resp. pri zvyšovaní odbornosti.

Viac informácií o podpise deklarácie a jej signatároch nájdete TU.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog