logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pomáhame samosprávam tvoriť komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

kpd 15. marec 2016

Prostredníctvom programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom sme zmapovali potreby detí a mladých ľudí v 6 regiónoch Slovenska a navrhli sme odporúčania pre samosprávy. Program od roku 2013 podporuje Komunálna poisťovňa, za čo získala ocenenie od svojej rakúskej matky - Cenu Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť.

Dôležitým odporúčaním programu je zvýšiť zapojenie mladých do komunálnej politiky a do rozhodovaní, ktoré sa ich týkajú. Mladí ľudia chcú byť rešpektovanými partnermi dospelých. „Do programu bolo aktívne zapojených 1 439 detí a mladých ľudí vo veku 8 až 15 rokov a 124 dospelých, 23 záujmových združení a 6 samospráv,“ povedala Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska. Programu predchádzali tri rozsiahle štúdie potrieb detí a mladých ľudí z rokov 2009, 2014 a 2015.

Zo štúdií vyplynulo 8 problémových okruhov:
- nedostatok pozornosti rodičov deťom,
- príležitosti a ohrozenia informačnými technológiami a vplyv médií,
- zastarané a nevyhovujúce spôsoby učenia a vyučovania,
- nárast stresu a agresivity, tlak na výkon a úspešnosť detí,
- príležitosti a problémy s trávením voľného času,
- dôsledky životného štýlu na zdravie detí a sociálne a ekonomické ohrozenie rodín s deťmi.

„Želáme si, aby sa deti a mladí ľudia cítili v našich mestách a obciach bezpečne, aby boli ich reálne potreby naplnené a aby boli miestom, kde chcú zostať žiť a zakladať si svoje rodiny,“ zdôraznil Štefan Bieľak, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska. „Aj preto sme sa rozhodli zastrešiť Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom, ktorého slávnostné odovzdávanie bude súčasťou snemu ZMOS v máji tohto roka,“ dodal. Ocenenie má pomôcť upozorniť verejnosť na tie komunity a samosprávy, ktoré zohľadňujú reálne potreby detí a mladých a vytvárajú pre nich bezpečné a priateľské prostredie.


Štefan Bieľak, podpredseda ZMOS (vľavo) potvrdil, že Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom  odovzdá oceneným komunitám Nadácia pre deti Slovenska  spolu s partnermi  na sneme ZMOS 18. mája 2016. Na snímke ďalej  Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska, Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Komunálnej poisťovne, hlavného partnera programu a  Hans Raumauf, člen predstavenstva Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein.
 

„Každé dieťa je iné a potrebuje priestor na prejavenie vlastnej originality a jedinečnosti. Na to potrebuje, aby ho niekto vypočul. Práve toto poslanie si osvojil program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom,“ vyzdvihol Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ hlavného partnera programu – spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. „Naša spoločnosť za uplynulých šesť rokov výrazne napredovala.

S narastajúcim trhovým podielom a ziskom prišiel aj záväzok v podobe spoločenskej zodpovednosti. Zodpovedné podnikanie pre nás znamená spôsob, akým dosahujeme zisk, etický a transparentný prístup k našim obchodným partnerom, klientom i zamestnancom. A ak máme možnosť urobiť niečo navyše, chceme podporovať najmä budúcu generáciu, teda deti a mladých ľudí,“ doplnil V. Bakeš.

Systematický a dlhotrvajúci spoločensky zodpovedný prístup Komunálnej poisťovne ocenila aj jej materská spoločnosť. Komunálna poisťovňa získala bronzovú Cenu Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť za rok 2015. Túto cenu udeľuje spoločnosť Wiener Städtische Versicherungsverein, hlavný akcionár Vienna Insurance Group, od roku 2012.


Okrem ceny  prebral Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Komunálnej poisťovne, hlavného partnera programu z rúk Hansa Raumaufa, člena predstavenstva Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein, akcionára Vienna Insurance Group, aj šek na 20-tis. € na ďalší rozvoj programu.
 

„Komunálna poisťovňa získala Cenu Güntera Geyera predovšetkým za svoju komplexnú a dlhodobú angažovanosť pre budúce generácie. Podľa nášho názoru program Komunity priateľské deťom a mladým ľudom príkladným spôsobom stelesňuje sociálnu angažovanosť, sociálne povedomie a orientáciu na budúcnosť, a to z pohľadu spoločenského, i hospodárskeho,“ povedal pri odovzdávaní ceny Hans Raumauf, člen predstavenstva Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein, hlavného akcionára Vienna Insurance Group.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog