Potláčanie prejavov nenávisti online | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Potláčanie prejavov nenávisti online

22. marec 2013

Spustenie kampane No Hate Speech 22.marca 2013. Finančné mechanizmy Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska vytvorili strategické partnerstvo s Radou Európy, aby podporili toleranciu a základné ľudské práva. Prostredníctvom programov financovaných zo zdrojov EHP sú podporované aktivity mimovládnych organizácií a ich aktivity týkajúce sa prejavov nenávisť na webe a sociálnych sieťach.

Počas niekoľkých posledných rokov registrujeme nárast porušovania základných ľudských práv, vrátane fyzických a slovných útokov na menšinové skupiny, migrantov a na organizácie obhajujúce ľudské práva v Európe.
V snahe riešiť tieto problémy, Finančné mechanizmy EHP a Nórska (www.eeagrants.org) spojili svoje sily s Radou Európy, aby podporili No Hate Speech Movement – Hnutie proti prejavom nenávisti. Táto kampaň proti prejavom nenávisti začína dňa 22. marca 2013 a bude prebiehať až do roku 2014.
Cieľom kampane je dosiahnuť prijatie opatrení proti prejavom nenávisti on-line v celej jeho podobe a pri rešpektovaní slobody prejavu. No Hate Speech Movement je založené na výchovu k ľudským právam, participáciu mládeže a mediálnej gramotnosti.

Finančné mechanizmy EHP podporia projekty mimovládnych organizácií

Mimovládne organizácie v Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Estónsku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, na Malte, v Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku a Španielsku môžu využiť príležitosť získať finančné zdroje z programov Finančných mechanizmov EHP pre mimovládne organizácie, ktorých cieľom je dosiahnuť prijatie opatrení proti nenávistným prejavom on-line a na sociálnych sieťach. Jedným z týchto programov je aj program Aktívne občianstvo a inklúzia v správe Nadácií Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia Socia (www.eeango.sk/aoi).
Podpora občianskej spoločnosti je jednou z dôležitých priorít grantov EHP, ktoré podporia aktivity mimovládnych organizácií v Európe cez programy v celkovej hodnote € 147 miliónov EUR.
Presadzovanie demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv a dobrej správy vecí verejných, boj proti diskriminácii, neznášanlivosti, rodová nerovnosť a sociálne vylúčenie, sú pre programy tieto kľúčovými témami.

Čo je to Hate Speech – „nenávistné prejavy“?

Nenávistné prejavy, podľa definície Rady Európy, sa vzťahujú na všetky formy vyjadrovania, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus a iné formy nenávisti založené na netolerancii, vrátane prejavov agresívneho nacionalizmu a etnocentrizmu , diskriminácie a nepriateľstva voči migrantom, menšinám, a ľuďom prisťahovaleckého pôvodu.

Prečítajte si viac o:


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog