logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Potláčanie prejavov nenávisti online

22. marec 2013

Spustenie kampane No Hate Speech 22.marca 2013. Finančné mechanizmy Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska vytvorili strategické partnerstvo s Radou Európy, aby podporili toleranciu a základné ľudské práva. Prostredníctvom programov financovaných zo zdrojov EHP sú podporované aktivity mimovládnych organizácií a ich aktivity týkajúce sa prejavov nenávisť na webe a sociálnych sieťach.

Počas niekoľkých posledných rokov registrujeme nárast porušovania základných ľudských práv, vrátane fyzických a slovných útokov na menšinové skupiny, migrantov a na organizácie obhajujúce ľudské práva v Európe.
V snahe riešiť tieto problémy, Finančné mechanizmy EHP a Nórska (www.eeagrants.org) spojili svoje sily s Radou Európy, aby podporili No Hate Speech Movement – Hnutie proti prejavom nenávisti. Táto kampaň proti prejavom nenávisti začína dňa 22. marca 2013 a bude prebiehať až do roku 2014.
Cieľom kampane je dosiahnuť prijatie opatrení proti prejavom nenávisti on-line v celej jeho podobe a pri rešpektovaní slobody prejavu. No Hate Speech Movement je založené na výchovu k ľudským právam, participáciu mládeže a mediálnej gramotnosti.

Finančné mechanizmy EHP podporia projekty mimovládnych organizácií

Mimovládne organizácie v Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Estónsku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, na Malte, v Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku a Španielsku môžu využiť príležitosť získať finančné zdroje z programov Finančných mechanizmov EHP pre mimovládne organizácie, ktorých cieľom je dosiahnuť prijatie opatrení proti nenávistným prejavom on-line a na sociálnych sieťach. Jedným z týchto programov je aj program Aktívne občianstvo a inklúzia v správe Nadácií Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia Socia (www.eeango.sk/aoi).
Podpora občianskej spoločnosti je jednou z dôležitých priorít grantov EHP, ktoré podporia aktivity mimovládnych organizácií v Európe cez programy v celkovej hodnote € 147 miliónov EUR.
Presadzovanie demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv a dobrej správy vecí verejných, boj proti diskriminácii, neznášanlivosti, rodová nerovnosť a sociálne vylúčenie, sú pre programy tieto kľúčovými témami.

Čo je to Hate Speech – „nenávistné prejavy“?

Nenávistné prejavy, podľa definície Rady Európy, sa vzťahujú na všetky formy vyjadrovania, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus a iné formy nenávisti založené na netolerancii, vrátane prejavov agresívneho nacionalizmu a etnocentrizmu , diskriminácie a nepriateľstva voči migrantom, menšinám, a ľuďom prisťahovaleckého pôvodu.

Prečítajte si viac o:


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog