logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pozitívne vzory pre deti

gkjj 31. marec 2016

Grantový program Bojovníci za zdravie spustí 2.apríla 2016 náš dlhoročný partner Zdravotná poisťovňa Dôvera. Nadácia pre deti Slovenska je administrátorom programu. Udelené granty poslúžia na nákup zdravotnej pomôcky, lieku, rehabilitácie, zákroku alebo ošetrenia, prípadne rekonvalescencie, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Projekt Bojovníci za zdravie nadväzuje na úspešný Grantový program Dôvera, ktorý spravujeme od  roku 2012 a pomohol viac ako 150 žiadateľom na ceste za lepším zdravím.  Cieľom projektu je pomôcť pacientom zlepšiť zdravotný stav alebo vyriešiť ich zdravotný problém prostredníctvom zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Vybraným žiadateľom Dôvera poskytne finančný príspevok.

Dôvody pre partnerstvo

„Nadácia pre deti Slovenska podporuje tento program z niekoľkých dôvodov. Prináša okrem iného nové pozitívne vzory pre deti tým, že ľudia, ktorí sa nevzdajú a zabojujú za svoje zdravie,  môžu byť pre ne vzorom toho, že nikdy sa netreba vzdávať,“ hovorí Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska. Absencia pozitívnych  vzorov v živote detí najmä v najbližšom okolí je jedným zo zistení Nadácie pre deti Slovenska v prieskume Novovynárajúce sa potreby detí na Slovensku, ktorý sme aktualizovali v roku 2014.  Uvoľnený priestor naopak zapĺňajú negatívne vzory, ktoré nachádzajú najmä na internete a sociálnych sieťach.  

Grantový program Dôvera od roku 2012 zaznamenáva viaceré trendy, na ktoré zareagoval program Bojovníci za zdravie.  Počet individuálnych žiadateľov o podporu narástol z 10 v roku 2012 na 67  v jarnom kole tohto roku. Stúpa tiež počet žiadateľov, ktorí sú sami aj prijímateľmi pomoci.

Nadácia pre deti Slovenska v novom programe zužitkuje svoje 20-ročné skúsenosti z riadenia grantových programov. Je garantom toho, že prostriedky budú využité efektívne a transparentne. Profesionálna komunikácia so žiadateľmi ostane pritom ľudská. Porozumenie a láskavosť, ale aj dôslednosť pri vyúčtovaní každého poskytnutého eura,  sú  totiž najmä v prípade takéhoto programu veľmi dôležité.

Nad rámec zdravotného poistenia

Systém zdravotníctva je na Slovensku solidárny, nepokrýva však všetky náklady pacientov na liečbu. Je mnoho liekov či zdravotných pomôcok, za ktoré si pacienti doplácajú, niekedy aj plnú sumu. Zdravotné poistenie napríklad nezahŕňa rehabilitácie pre hendikepovaných. Niektoré zákroky, operácie či ošetrenia si poistenci hradia z vlastných zdrojov.

„Niekedy prevencia nestačí. Je potrebná dlhodobá alebo opakovaná zdravotná starostlivosť. Inokedy zas zdravotná pomôcka či liek nie sú hradené z verejného zdravotné poistenia. Zdravotnícky a sociálny systém nemôžu pokrývať všetky náklady na zdravotnú starostlivosť. Mysleli sme na takéto situácie a pacientom, ktorí sa v nich ocitnú, chceme podať pomocnú ruku,“ vysvetlil dôvody spustenia nového projektu Martin Kultan, generálny riaditeľ.

O programe

Požiadať o grant môžu od 2. apríla všetci poistenci Dôvery bez obmedzenia veku, pričom za deti do 18 rokov podáva žiadosť ich zákonný zástupca. Výška žiadaného finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z oblasti farmácie. Žiadatelia sa do grantového programu zapoja vypísaním elektronickej žiadosti, ktorú nájdu na stránke www.bojovnicizazdravie.sk.

Termín prihlasovania žiadostí:  2.4. – 4.5. 2016
Oblasti, v ktorých je možné uchádzať sa o grant:  lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré si pacient hradí sám alebo na ktoré dopláca, zdravotná starostlivosť v zahraničí, rehabilitácia/rekonvalescencia pre hendikepovaných alebo po úrazoch, operácie a pooperačná liečba, zákroky, ktoré vedú k zlepšeniu zdravia, zdravotná starostlivosť pre chronických pacientov a iné.

Viac informácií o grantovom programe sa od 2. apríla dozviete na webovej stránke www.bojovnicizazdravie.sk.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog