logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Poznaj svoje peniaze - pozvánka na akreditovaný tréning učiteľov

27. marec 2017

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne pozýva učiteľov na akreditovaný tréning zvyšovania finančnej gramotnosti v programe Poznaj svoje peniaze.

Vzdelávanie je akreditované podľa § 42 ods. 4 písm.  d )
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 928/2013 – KV
Počet kreditov priznaných za absolvovanie programu: 15

Ciele tréningu:

 • zvýšiť finančnú gramotnosť mladých ľudí, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, kritické myslenie,

 • naučiť mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíjať životné zručnosti /sociálne a osobné kompetencie/potrebné na orientovanie sa vo svete financií,

 • rozvíjať schopností efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií,

 • spoznať metodiku „Vysoko efektívneho učenia/ITV“.

Cieľová skupina: 

 • učitelia stredných škôl
 • učitelia základných škôl

Miesto konania tréningu:

 • Zvolen, Penzión Almada

Termín konania:

 • 26.–28.04.2017

Absolventi tréningu:

 • budú mať prístup k overeným inovačným metodickým materiálom,
 • budú mať bezplatný prístup na e – learning  www.poznaj.sk,
 • stanú sa súčasťou tímu inovatívnych učiteľov a škôl rozvíjajúcich finančnú gramotnosť od roku 2001,
 • dostanú podporu a možnosť rozvíjať sa podľa svojho záujmu v rámci ďalších programov Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Účastnícky poplatok na osobu:

 • 10 € (Informácie o uhradení poplatku pošleme mailom po prihlásení sa na tréning).

Výdavky spojené s účasťou na tréningu, ktoré sú hradené z programu:

 • ubytovanie, strava, občerstvenie,
 • materiály k vzdelávaniu, metodické materiály,
 • bezplatný prístup na e-learning  www.poznaj.sk .

Uzávierka prihlášok:

 • 21.04.2017 vyplnením on-line prihlášky .(V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov).

Koordinátorka:

 •  Andrea Geregová na andrea@nds.sk alebo telefonicky 0949/454 493.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog