logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Poznáme podporené projekty 15. ročníka Hodiny deťom

02. jún 2014

Nadácia pre deti Slovenska každoročne k 1. júnu vyhlasuje výsledky grantového programu Hodina deťom. Tak je tomu i teraz a v roku 2014 podporíme z 15. ročníka Hodiny deťom 38 projektov v sume 153 566, 29 EUR.

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti zo všetkých regiónoch Slovenska. Jubilejný pätnásty ročník trval od 1. apríla 2013 do 30. marca 2014 a hrubý výnos zbierky dosiahol sumu 191 957,86 EUR.

Čistý výnos zbierky je rozdeľovaný prostredníctvom grantového programu Hodina deťom, kde o podporu svojho projektu môžu požiadať organizácie systematicky a dlhodobo pracujúce s deťmi. Urobiť tak mohli v termíne od 30. januára do 10. marca 2014, kedy sme obdržali 209 žiadostí v celkovej hodnote 1 227 284,01 EUR. Podporené projekty sú orientované na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia u detí, ale aj na intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí.

Na základe hodnotiaceho procesu je podporených 38 projektov zo všetkých regiónov Slovenska.

Podporené projekty
REGIÓN Západné Slovensko

  Organizácia  Projekt Schválená suma Mesto
1 Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan  n.o.  Pomôcť posunúť sa ďalej 2 630,56 Opatovce
2 Centrum Slniečko, n.o. Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN 3 865,25 Nitra
3 Ulita Pomoc na dosah 6 280,00 Bratislava
4 I Klub Chovatelia a záhradníci 3 459,00 Ivanka pri Dunaji
5 Začať spolu Odklínanie slova 2 443,80 Partizánske
6 LEN TAK TAK SPOJENÉ NÁDOBY - Tanečno-pohybové terapeutické podporné stretnutia pre znevýhodnené deti a ich rodičov  4 634,00 Bratislava
7 Asociácia náhradných rodín Tréning rodičovských zručností  pre pestúnskych, profesionálnych, a adoptívnych rodičov 1 962,00 Bratislava
8 DSS pre deti a dospelých Sibírka Hudba nás ladí 3 000,00 Bratislava
9 EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského Kreatívne ticho 5 050,00 Nitra
10 FCM (Forum for Communication in Mediation) Peer mediácia 3 600,00 Hlohovec
11 Mládež ulice FUN klub 5 910,00 Bratislava
12 Asociácia Divadelná Nitra Darujem ti tulipán - integračné aktivity pre slabozraké a nevidiace deti 5 200,00 Nitra 
13 Pomoc ohrozeným deťom Čas pre nás 6 000,00 Bratislava
14 Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus Aktívny spináčik 3 430,00 Smolenice
15 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ja velkáč 3 180,68 Bratislava
16 Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Viera Podpora pozitívnych rovesníckych skupín u detí od 10 do 14 rokov 3 000,00 Bratislava
17 Centrum pre rodinu  - PEZINOK Mladí dobrovoľníci v službe deťom 2014/15 2 142,00 Pezinok
18 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie "Živá učebnica posilňuje učiteľov". 4 500,00 Bratislava

Podporené projekty
REGIÓN StrednéSlovensko

  Organizácia  Projekt Schválená suma Mesto
1 Nádej deťom Práva detí deťom 5 000,00 Banská Bystrica
2 Nadácia Krajina harmónie 1000 a 1 príbeh 4 115,00 Žilina
3 Rada mládeže Žilinského kraja Krídla pohybu 3 014,38 Žilina
4 Združenie Slatinka Meníme svoje mesto 5 270,00 Zvolen
5 MISIA MLADÝCH Cesta k sebestačnosti 2 770,00 Tvrdošín
6 Návrat, o. z. Najviac zo všetkého 5 000,00 Banská Bystrica
7 Miestne združenie YMCA Revúca Prvý nádych - First step 5 000,00 Jelšava
8 Klub Makovice 95 Príď z ulice do klubu 4 368,00 Žilina
9 Bakomi Sme do kníh. Píšeme, vyrábame, čítame ich. Rozumieme im. 3 992,40 Banská Štiavnica

Podporené projekty
REGIÓN Východné Slovensko

  Organizácia  Projekt Schválená suma Mesto
1 ZOM Prešov Aj ty môžeš víťaziť... 5 455,00 Prešov
2 Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Slovensko Zo školy - do školy (Doučovanie a efektívne trávenie voľného času) 5 680,00 Spišské Podhradie
3 SOJA Pokračujeme v spoznávaní regiónu 3 167,50 Pečovská Nová Ves
4 Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach Časopis - naše dielo. 4 170,00 Košice
5 Expression o. z. Pro Dobro 3 525,00 Spišská Belá
6 Občianske združenie Pomocná ruka Informácie PoRuKE (Pomocná ruka Košice) 4 000,00 Košice
7 Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania - "Krídla" Keď učenie (sa) je radosť.   4 010,76 Košice
8 Horúci tím RDŠ - Rómska dobrovoľnícka škola 4. ročník 3 190,00 Vranov nad Topľou
9 Združenie STROM STROM - Korene vedomostí 2 770,00 Košice
10 SPDDD Úsmev ako dar Reklama na seba - anonym z detského domova 5 485,40 Košice
11 Marginal Iní, a predsa rovnakí 3 295,56 Košice

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog