logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pozvánka k okrúhlemu stolu

20. január 2015

Vytváranie deťom a mladým ľuďom priateľských komunít bude témou okrúhleho stola, ktorý organizujeme 10. februára 2015 v Bratislave a na ktorý vás srdečne pozývame.

Cieľ a program stretnutia
• Predstavenie projektu "Deťom priateľská komunita", priebehu jeho realizácie a výstupov.
• Informácia o aktuálnych a nových potrebách detí a mladých ľudí (výsledky medzinárodnej prieskumnej štúdie a kontinuálneho mapovania situácie na Slovensku).
• Diskusia o možnostiach, stimuloch a bariérach spolupráce pri vytváraní deťom a mladým ľuďom priateľskej komunity na miestnej, príp. regionálnej úrovni.
• Diskusia o podporných systémových opatreniach umožňujúcich vytváranie deťom a mladým ľuďom priateľských komunít (politika, legislatíva, financovanie).

Podujatie je určené predovšetkým tým, ktorí pre prácu s deťmi a mládežou vytvárajú podmienky - zástupcom štátnej, verejnej správy a samosprávy ako aj tým, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú priamo.

Časti účastníkov je možné zabezpečiť ubytovanie deň pred podujatím, preto radi privítame aj účastníkov z regiónov.

Uzávierka prihlášok je 2. februára 2015!

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom nášho on-line formulára tu: https://docs.google.com/forms/d/1bsd8FyVYy93aLORF2GLtYUKA1TFserATW-8Aq2JvVxw/viewform?usp=send_form 

Detailnejšie informácie o podujatí nájdete v pozvánke tu.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog