logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pozvánka na tréning Online generácia

30. september 2013

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so spoločnosťou ERNST & YOUNG a Asociáciou S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku si Vás dovoľujú pozvať na tréningy projektu Online generácia.

 

Cieľ projektu

  • Zvýšiť povedomie o nástrahách, hrozbách a rizikách spojených s využívaním internetu, digitálnych technológií u detí a mladých ľudí, rodičov, učiteľov a iných dospelých, ktorí s deťmi pracujú.
  • Pripraviť a prezentovať v školách, komunitách zmysluplné zážitkové učenie  o bezpečnom využití digitálnych technológií, s využitím metodiky Vysoko efektívneho učenia.
  • Vytvoriť sieť organizácií a jednotlivcov,  ktorí podporujú zmysluplné využívanie príležitostí internetu, digitálnych technológií.

Súčasťou projektu je štvordňový tréningový program pre pedagógov, rodičov, pracovníkov s deťmi a mládežou.

Hlavné témy  tréningov

  • Príležitosti a ohrozenia detí a mladých ľudí digitálnymi technológiami
  • Tvorba pravidiel  využitia digitálnych technológií
  • Mediálna kompetencia
  • Životné role v mediálnej dobe
  • Princípy Vysoko efektívneho učenia / ITV/ v mediálnej výchove
  • Tvorba scenárov zážitkového učenia  v súvislostiach

Tréneri: RNDr. Tatiana Piovarčiová, Mgr. Rastislav Očenáš

Tréning / Považská Bystrica

Termín prvého  tréningu: 17. - 18. október 2013

Začiatok 1. tréningu: 17. 10. 2013 o 09.00 hod, trvanie do 17.00 hod

Koniec tréningu: 18. 10. 2013 o 16.00 hod

Miesto konania: Centrum voľného času,  Lánska 2575, 017 01 Považská Bystrica, www.cvcpb.sk

Účastníkom budú hradené nasledovné výdavky: vzdelávanie, tréningové materiály, občerstvenie a obed, ubytovanie (v prípade potreby).

Ak máte záujem o absolvovanie 1. tréningu vPovažskej Bystrici, prosím, vyplňte prihlasovací formulár a pošlite ho na andrea@nds.sk do 02.10.2013. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov. Ďakujeme za pochopenie.                                                                                   

Tréning / Detva

Termín prvého  tréningu: 29. – 30. október 2013

Začiatok 1. tréningu: 29. 10. 2013 o 09.00 hod, trvanie do 17.00 hod

Koniec tréningu: 30. 10. 2013 o 16.00 hod

Miesto konania: Základná škola J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva, www.4zsdt.sk

Účastníkom budú hradené nasledovné výdavky: vzdelávanie, tréningové materiály, občerstvenie a obed, ubytovanie (v prípade potreby).

Ak máte záujem o absolvovanie 1. tréningu v Detve, prosím, vyplňte prihlasovací formulár a pošlite ho na andrea@nds.sk do 16.10.2013. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov. Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás.

Andrea Geregová
koordinátorka projektu
andrea@nds.sk / 02-5263 6471 / 0949 454 493


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog