logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pozvánka na vzdelávací workshop 2. ročníka grantového programu BEZPEČNE V KOMUNITE - BEZPEČNE DOMA

08. september 2016

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom Kooperativa, a.s. v rámci grantového programu BEZPEČNE V KOMUNITE - BEZPEČNE DOMA Vás pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Organizácie, ktoré sa zúčastnia na workshope, môžu žiadať o podporu svojich projektov, ktoré budú napĺňať ciele grantového programu.

Hlavné ciele programu:

 • podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti
 • rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých
 • participatívne zapájanie detí do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia

Cieľové skupiny:

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
 • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Miesto a dátum konania workshopov:

 • Košice 03.10.2016
 • Ružomberok 04.10.2016
 • Trenčín 05.10.2016

Témy workshopu:

 • vývojové potreby detí v súvislosti s prostredím,
 • možnosti vytvárania bezpečného a zmysluplného prostredia v rodinách, školách a komunitách,
 • participácia detí na vytváraní prostredia, rešpektujúci prístup,
 • príprava projektov na šírenie témy v komunitách.

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste do 30. 09. 2016 prostredníctvom on-line prihlášky: http://goo.gl/BiK8Y6

Účastníkom sú hradené nasledovné náklady: vzdelávanie, strava, občerstvenie. Cestovné náklady si hradia účastníci. Počet miest je limitovaný. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov.
Po prihlásení Vám budú zaslané ďalšie potrebné informácie.

Aneta Chlebničanová, programová manažérka, aneta@nds.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog