logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pozvánka na workshop

25. február 2014

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na Workshop ,,Novo vynárajúce sa potreby detí a mládeže" v rámci projektu Komunity priateľské deťom.

Cieľové skupiny v oblasti vzdelávania

Dospelí, ktorí pracujú s deťmi a mládežou /MVO, školy, výchovno-vzdelávacie zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, komunitní aktivisti, cirkvi/, predstavitelia samospráv, v kompetencii ktorých sú deti a mládež, pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže.

Ciele workshopu

  • poznať tému „Novo vynárajúcich sa potrieb (NPD)“
  • vedieť používať niektoré metódy  identifikácie a mapovania NPD v komunite,
  • vedieť vytvoriť akčný plán reagujúci na NPD  v komunite a navrhnúť prvé kroky na jeho implementáciu

Lektori

Tatiana Piovarčiová, Alena Matúšková

Po absolvovaní workshopu budú účastníci a vybrané projekty podporené mini grantmi.

Miesto konania workshopu:  Hotel Centrál, kúpele Smrdáky

Termín konania: 12. – 13.marca 2014  od 9,00 do 17,00 hod.

Výdavky spojené s účasťou na workshope, ktoré sú hradené z projektu

  • ubytovanie, strava, občerstvenie, materiály k vzdelávaniu, metodické materiály

V prípade záujmu o tréning sa, prosím, zaregistrujte do 05.03.2014 prostredníctvom nasledujúceho formulára:

(Za jednu organizáciu odporúčame vyslať 2 účastníkov.  V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov).


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog