Pozvánka na workshop | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pozvánka na workshop

25. február 2014

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na Workshop ,,Novo vynárajúce sa potreby detí a mládeže" v rámci projektu Komunity priateľské deťom.

Cieľové skupiny v oblasti vzdelávania

Dospelí, ktorí pracujú s deťmi a mládežou /MVO, školy, výchovno-vzdelávacie zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, komunitní aktivisti, cirkvi/, predstavitelia samospráv, v kompetencii ktorých sú deti a mládež, pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže.

Ciele workshopu

  • poznať tému „Novo vynárajúcich sa potrieb (NPD)“
  • vedieť používať niektoré metódy  identifikácie a mapovania NPD v komunite,
  • vedieť vytvoriť akčný plán reagujúci na NPD  v komunite a navrhnúť prvé kroky na jeho implementáciu

Lektori

Tatiana Piovarčiová, Alena Matúšková

Po absolvovaní workshopu budú účastníci a vybrané projekty podporené mini grantmi.

Miesto konania workshopu:  Hotel Centrál, kúpele Smrdáky

Termín konania: 12. – 13.marca 2014  od 9,00 do 17,00 hod.

Výdavky spojené s účasťou na workshope, ktoré sú hradené z projektu

  • ubytovanie, strava, občerstvenie, materiály k vzdelávaniu, metodické materiály

V prípade záujmu o tréning sa, prosím, zaregistrujte do 05.03.2014 prostredníctvom nasledujúceho formulára:

(Za jednu organizáciu odporúčame vyslať 2 účastníkov.  V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov).


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog