logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pozývame na workshop Nadačného fondu Deti v bezpečí

foto 23. september 2015

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu Kooperativa v rámci grantového programu BEZPEČNE V KOMUNITE - BEZPEČNE DOMA pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách.

Organizácie, ktoré sa zúčastnia workshopu môžu žiadať o podporu svojich projektov, ktoré budú napĺňať ciele grantového programu.

Hlavné ciele programu :
 podporovať vytváranie zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti,
 rozvíjať sebaúctu, sebavedomie detí a vzájomný rešpekt detí a dospelých,
 participatívne zapájať deti do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a
bezpečného prostredia.

Cieľové skupiny:
 deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
 dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Miesto a dátum konania workshopov:
Zvolen - 6.10.2015, Prešov - 8.10.2015, Bratislava - 15.10.2015

Témy workshopu: 
- vývojové potreby detí v súvislosti s prostredím
- možnosti vytvárania bezpečného a zmysluplného prostredia v rodinách, školách a komunitách
- participácia detí na vytváraní prostredia, rešpektujúci prístup
- príprava projektov na šírenie témy v komunitách

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste do 30.09.2015 prostredníctvom on-line prihlášky:
https://docs.google.com/forms/d/17a58IA3M0QuAyCUgAzOIB4szoaHywzjrwFdN-9qZkWI/edit#
Po prihlásení Vám budú zaslané ďalšie potrebné informácie.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog