logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Pozývame na workshop Nadačného fondu Deti v bezpečí

foto 23. september 2015

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu Kooperativa v rámci grantového programu BEZPEČNE V KOMUNITE - BEZPEČNE DOMA pozýva na workshop, ktorý sa bude venovať téme podpory a vytvárania bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách.

Organizácie, ktoré sa zúčastnia workshopu môžu žiadať o podporu svojich projektov, ktoré budú napĺňať ciele grantového programu.

Hlavné ciele programu :
 podporovať vytváranie zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti,
 rozvíjať sebaúctu, sebavedomie detí a vzájomný rešpekt detí a dospelých,
 participatívne zapájať deti do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a
bezpečného prostredia.

Cieľové skupiny:
 deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
 dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Miesto a dátum konania workshopov:
Zvolen - 6.10.2015, Prešov - 8.10.2015, Bratislava - 15.10.2015

Témy workshopu: 
- vývojové potreby detí v súvislosti s prostredím
- možnosti vytvárania bezpečného a zmysluplného prostredia v rodinách, školách a komunitách
- participácia detí na vytváraní prostredia, rešpektujúci prístup
- príprava projektov na šírenie témy v komunitách

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste do 30.09.2015 prostredníctvom on-line prihlášky:
https://docs.google.com/forms/d/17a58IA3M0QuAyCUgAzOIB4szoaHywzjrwFdN-9qZkWI/edit#
Po prihlásení Vám budú zaslané ďalšie potrebné informácie.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog