logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Prečo venovať pozornosť právam detí?

26. september 2014

„Deti predstavujú 30% populácie, ale 100% našej budúcnosti,“ skonštatovala naša europoslankyňa Jana Žitňanská, 24. septembra 2014 na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli v rámci diskusie o dôraznejšom presadzovaní napĺňania detských práv v novom volebnom období, nakoľko neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by bol priamo zodpovedný za detské práva.

Diskutovali sme s europoslancami o detských právach

“ My, ako poslanci sme zodpovední za to, že deti budú vypočuté, a že ich najlepší záujem bude zohľadnený vo všetkých politikách a legislatíve EÚ. Práve preto zakladáme Medziskupinu pre práva a blaho detí (Intergroup on Children’s rights and well-being) bez ohľadu na politickú príslušnosť jej členov, ktorá bude v spolupráci s občianskou spoločnosťou udržiavať detské práva ako našu prioritu,“ povedala švédska europoslankyňa Anna Maria Corazza-Bildt. Španielsky europoslanec Antonio López-Istúriz  zdôraznil, že napriek ideologickým rozdielnostiam politikov ohľadom ekonomickej krízy, všetci musia spolupracovať v boji proti chudobe detí v Európe.

Šampióni detských práv

Medzi prítomnými neziskovkami bola aj Koalícia pre deti zastúpená jej prezidentkou Danou Rušinovou (riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska). Bola tam na pozvanie Eurochildu, európskej platformy národných koalícii za detské práva, ktorej je Koalícia pre deti členom, a ktorá bola spoluorganizátorom podujatia.  Záujem o problematiku prejavil aj europoslanec Branislav Škripek v zastúpení jeho asistentky Jany Jamborovej.

Spolu s ďalšími europoslancami diskutovali so zástupcami európskych platforiem,  ktoré sa venujú deťom a napĺňaniu ich práv.  Cieľom stretnutia bolo podporiť europoslancov v ich úsilí presadzovať problematiku detských práv v činnosti nového európskeho  parlamentu. Už viac ako sto poslancov sa od začiatku roka pridalo k tejto iniciatíve a stali sa tzv. šampiónmi detských práv. Tým potvrdili dôležitosť tohto nového smerovania EÚ. 

Rešpekt prinesie novú generáciu mladých

Predpoludním sa Dana Rušinová na pôde európskeho parlamentu stretla so 4 slovenskými europoslancami a ich asistentkami, kde hovorili o možnostiach spolupráce s Koalíciou pre deti v presadzovaní napĺňania detských práv na európskej i národnej úrovni.  Okrem Jany Žitňanskej a Jany Jamborovej, bol prítomný aj poslanec Miroslav Mikolášik, Barbora Kocianová, asistentka Jany  Žitňanskej a Ilona Kotolacsi Mikoczy, asistentka europoslanca Józsefa Nagya.  Po predstavení poslania a činnosti Koalície pre deti, diskutovali o deťoch a potrebe nového rešpektujúceho prístupu dospelých a celej spoločnosti k nim.

„Generácia dnešných detí a mladých ľudí vstupuje do života a dospelosti vo výrazne iných, globálnych, oveľa menej stabilných a predvídateľných podmienkach, ako generácia ich rodičov, preto rešpekt a napĺňanie ich práv nebolo ešte nikdy tak dôležitou otázkou, ako dnes,“ skonštatovala Dana Rušinová. 

Prítomní sa zhodli na podpore iniciatív Koalície pre deti a Eurochildu.  Zhodli sa na tom, že investovať do detí je najefektívnejšou investíciou spoločnosti. Zvlášť do zmeny k rešpektujúcemu prístupu v práci s nimi, ale i v rodine.  Táto zmena prístupu v dlhodobom horizonte môže priniesť generáciu mladých dospelých so sebaúctou a rešpektom k druhým, s jasnejšou víziou svojej budúcnosti, vrátane zamestnania. Mladých, ktorí budú samostatní a zodpovední, schopní prinášať kreatívne riešenia  a inovácie. 

K tejto zmene na rešpektujúci prístup k deťom však treba pristúpiť čo najskôr a to najmä v spôsobe vyučovania na školách a v rodinách, vzdelávaním učiteľov v nových metodikách učenia a rozvojom rodičovských zručností nielen  na vyučovaní, ale aj u dospelých v rámci celoživotného vzdelávania.

Osobitná pozornosť právam detí

Prítomní si tiež vyjasňovali otázku zmyslu osobitného napĺňania práv dieťaťa a rodiny. Zhodli sa, že rodina je najdôležitejším prostredím pre vývoj dieťaťa a preto je dôležité vytvárať čo najlepšie podmienky pre jej funkčnosť. Veľkú časť detstva však dieťa prežíva mimo rodiny, najmä v škole a na voľnočasových aktivitách, ale napríklad i v zdravotníctve. Nerešpektovanie práv  detí mimo rodiny v konečnom dôsledku negatívne ovplyvňuje nielen dieťa, ale aj jeho rodinu. Mnoho detí navyše nemá rodinu. Preto je potrebné venovať pozornosť právam dieťaťa osobitne a zároveň veľmi úzko spolupracovať v prospech podpory funkčnosti rodiny. 

Oficiálnu tlačovú správu Eurochildu nájdete tu.

Riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska a prezidentka Koalície pre deti Dana Rušinová a europoslankyňa Jana Žitňanská 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog