logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Predvianočný darček pre 125 bojovníkov za zdravie

09. december 2016

Na pomoc ďalším 125 bojovníkom za zdravie je už v tejto chvíli pripravených 153 498 €. Podporu dostane napríklad polročná Agátka na nákup zdravotníckej pomôcky a s ňou ďalších 23 detí do 3 rokov. Rehabilitačný pobyt či potrebné prístroje určite pomôžu Ondrejovi, Natálke, či ďalším 38 deťom do 15 rokov. Podporu získali aj 12 mladí ľudia do 30 rokov a zvyšok vybraných uchádzačov (47) tvoria dospelí, ktorí v mnohých rodinách zohrávajú pre svoje deti nezastupiteľnú úlohu.

Všetko sú to bojovníci za zdravie, ktorým Nadačný fond Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska aktuálne pripravuje malé Vianoce v podobe schválených grantov. Práve v týchto dňoch ich totiž informujeme o udelení finančného príspevku v požadovanej sume. Celkove o grant žiadalo 261 žiadateľov z celého Slovenska. Viacerí z tých, ktorí nedostanú grant však dostanú pozitívnu správu, pretože majú nárok na získanie zdravotnej pomôcky alebo liečby štandardnou cestou, t. j. bez príplatku a stačí, aby sa obrátili na svojich lekárov.

Finančná pomoc poputuje prijímateľom z celého Slovenska, najviac z nich žije v Banskobystrickom kraji. Pri podávaní žiadosti nie je určený finančný strop, pretože každá diagnóza či liečba si vyžaduje odlišné náklady. Pre niekoho je nevyhnutnou zdravotnou pomôckou tlakomer, ktorý si z nízkeho dôchodku nemôže dovoliť, pre iného nákup liekov, či špeciálnych okuliarov – mnoho liekov a zdravotných pomôcok si musia pacienti doplatiť alebo celé uhradiť. Je veľa nepredvídateľných situácií a zdravotných diagnóz, na ktoré často nestačia ani dlhoročné úspory. Aj preto takmer polovicu podpory z Grantového programu Bojovníci za zdravie tvoria hlavne rehabilitačné pobyty, ktoré sú nákladnejšie ako celoročné príjmy väčšiny rodín na Slovensku.

„Naším zámerom je byť oporou čo najväčšiemu počtu bojovníkov, ktorí sú rozhodnutí zápas o svoje zdravie nevzdať a cez všetky prekážky usilovať o lepší a plnohodnotnejší život. Teší ma, že po úspešnom jarnom kole záujem žiadateľov pretrváva, aj preto v tejto iniciatíve plánujeme pokračovať,“ zdôraznil Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Grantový program Bojovníci za zdravie sa v roku 2016 vyprofiloval z pôvodného Grantového programu Dôvera, ktorý od svojho vzniku v roku 2012 podporoval individuálnych žiadateľov aj organizáciám. Jeho cieľom je pomôcť poistencom Dôvery k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života formou poskytnutia finančných príspevkov na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje/alebo len čiastočne vzťahuje úhrada zo zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa DÔVERA doteraz podporila 268 žiadateľov sumou 2 840 092 €. Program je súčasťou Nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorá sa stará o zdravie viac ako 1,4 milióna poistencov. Okrem zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pomáha a podporuje komunitu, v ktorej pôsobí a ľudí, ktorí potrebujú pomoc, radu, finančné zdroje či jej skúsenosti. Rozvíja verejnoprospešné projekty, nadväzuje spoluprácu s rôznymi organizáciami a stojí po boku ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.

Podrobnejšie informácie o grantovej podpore jesenného kola

Prijímateľmi pomoci sú obyvatelia z celého Slovenska. Rozloženie podporených uchádzačov a výšky udelenej podpory podľa krajov - najviac prijímateľov podpory je v Banskobystrickom kraji, najmenej v Trnavskom kraji. Najvyššia suma podpory je na pomoc v Bratislavskom kraji a najnižšia v Trnavskom kraji.

Veková štruktúra podporených uchádzačov: polovica prijímateľov pomoci sú deti do 15 rokov, mladí ľudia do 30 rokov tvoria 11 % a zvyšok – viac ako tretinu tvoria dospelí.

Zoznam prijímateľov pomoci

Poradové číslo / Kraj / Prijímateľ / Účel podpory / Schválená podpora

 1. BA: Tomáš Z. (12 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch 2 000,00 €
 2. KE: Nicolas M. (2 roky): rehabilitácie THERASUIT v Centre Liberta Košice  700,00 €
 3. BA: Miroslava K. (35 rokov): implantácia umelých vlasov:  3 000,00 €
 4. TN: Janko B. (3 roky): doplatok na ubytovanie sprievodu na liečení:  300,00 €
 5. BA: Alojz M. (60 rokov): zakúpenie multifokálnych okuliarov:  620,00 €
 6. BB: Emília J. (50 rokov): celotelová kryoterapia v kryokomore:  496,00 €
 7. NR: Vladimíra M. (41 rokov): vitamíny na podporu imunity počas liečby:  500,00 €
 8. TN: Martin M. (19 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  2 000,00 €
 9. NR: Sára D. (12 rokov): načúvacie aparáty:  800,00 €
 10. NR: Katarína K. (44 rokov): terapia v hyperbarickej komore: 400,00 €
 11. NR: Marián Š. (34 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch: 500,00 €
 12. PO: Ján P. (50 rokov): operácia očí:  1 500,00 €
 13. BB: Marek H. (2 roky): nákup senzorov na meranie glykémie:  780,00 €
 14. BB: Mária P. (35 rokov): nákup lieku:  300,00 €
 15. NR: Jakubko H. (4 roky): systém pre kontinuálne monitorovanie glukózy: 1 184,00 €
 16. BA: Maxík J. (3 roky): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch: 3 000,00 €
 17. TT: Eva P. (36 rokov): nákup lieku:  340,00 €
 18. KE: Erika P. (31 rokov): laserová liečbu:  650,00 €
 19. BB: Mirko V. (2 roky): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  3 000,00 €
 20. ZA: Števko M. (13 rokov): špeciálne dioptrické okuliare:  400,00 €
 21. BA: Andrejko J. (4 roky): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  1 000,00 €
 22. BB: Jaroslav K. (45 rokov): operácia kŕčových žíl:  230,00 €
 23. KE: Šimonko T. (5 rokov): rehabilitácie v Centre Liberta Košice:  990,00 €
 24. KE: Lenka L. (25 rokov): laserové odstránenie jaziev:  400,00 €
 25. PO: Diana G. (14 rokov): rehabilitácie v Centre Liberta Košice:  2 500,00 €
 26. BA: Erika B. (38 rokov): doplatok na celkovú anestézu:  110,00 €
 27. KE: Lenka F. (10 rokov): vysielač pre Dexcom G4:  362,00 €
 28. BA: Silvia K. (40 rokov): IVF:  3 000,00 €
 29. NR: Matúško S. (1 rok): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  2 900,00 €
 30. TN: Barbora D. (34 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  3 000,00 €
 31. KE: Lukáško V. (4 roky): rehabilitačný pobyt v Centre Renona:  2 500,00 €
 32. BB: Tomáš B. (33 rokov): terapia lokálna hypertermia:  1 000,00 €
 33. ZA: Riško O. (12 rokov): Motomed Viva2 a PC program:  3 500,00 €
 34. NR: Marián V. (44 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  4 000,00 €
 35. KE: Vladimír V. 45 rokov): stomatologická sanáciu zubov po liečbe:  1 200,00 €
 36. TN: Oľga Ľ. (63 rokov): rekonštrukcia chrupu:  800,00 €
 37. ZA: Vaneska Ch. (10 rokov): kúpeľná liečba pre dieťa so sprievodom:  500,00 €
 38. PO: Filip V. (35 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  4 000,00 €
 39. BA: Veronika V. (8 rokov): kontinuálny monitor glykémie DEXCOM G4:  920,00 €
 40. TT: Leuška J. (5 rokov): rehabilitačný pobyt v centre Posibilitas v Piešťanoch:  900,00 €
 41. ZA: Jana V. (46 rokov): zakúpenie zdravotníckej pomôcky: 100,00 €
 42. BA: Karolínka F. (6 rokov): ednorazové senzory na meranie glykémie: 780,00 €
 43. BA: Saška M. (7 rokov): nákup lieku: 336,00 €
 44. BB: Milan F. (61 rokov): posteľ s ortopedickým matracom a tlakomer: 1 000,00 €
 45. BA: Miška L. (1 rok): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch: 1 988,00 €
 46. ZA: Klaudia P. (1 rok): nákup lieku: 100,00 €
 47. NR: Zuzanka D. (12 rokov): trojkolesový bicykel: 500,00 €
 48. NR: Edko K. (2 roky): rehabilitačný pobyt v Marína Kováčová: 1 300,00 €
 49. NR: Alžbeta V. (77 rokov): biolampa: 350,00 €
 50. PO: Ninka K. (9 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch: 3 000,00 €
 51. PO: Martina H. (40 rokov): kolagénové injekcie :155,00 €
 52. NR: Peter Z. (33 rokov): mechanický invalidný vozík:1 000,00 €
 53. BA: Adrian M. (51 rokov): rehabilitačná liečbu rázovými vlnami:  830,00 €
 54. TT: Adam P. (21 rokov): opierka na vozík:  780,00 €
 55. BB: Matúško H. (5 rokov): rehabilitácia:  1 000,00 €
 56. ZA: Juraj M. (38 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  3 000,00 €
 57. NR: Jázminka D. (11 rokov): zakúpenie Motomedu:  2 650,00 €
 58. PO: Gabriela Z. (15 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  2 378,00 €
 59. PO: Jana H. (48 rokov): multifokálne dioptrické okuliare:  300,00 €
 60. NR: Katka K. (8 rokov): rehabilitačná liečba v zariadení Neurino Šamorín:  1 000,00 €
 61. TN: Jakubko E. (2 roky): rehabilitačný pobyt:  900,00 €
 62. TT: Erik R. (16 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  3 000,00 €
 63. BB: Karinka S. (5 rokov): rehabilitačná liečba v zariadení Neurino Šamorín:  840,00 €
 64. BA: Vendelín K. (78 rokov): materiál na preväzy:  600,00 €
 65. NR: Eva P. (53 rokov): rehabilitácia v centre Smíšek v Prahe:  640,00 €
 66. TT: Stanislav K. (68 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch:  3 000,00 €
 67. BB: Matúš V. (24 rokov): glukózový senzor:  470,00 €
 68. PO: Marta B. (51 rokov): nákup liekov:  100,00 €
 69. BA: Oskarko M. (3 roky): pobyt v rehabilitačnom zariadení v Šoproni:  1 000,00 €
 70. TN: Majko P. (8 rokov): senzory na sledovanie glykémie:  1 500,00 €
 71. TN: Jozef M. (53 rokov): nákup liekov:  450,00 €
 72. NR: Eva D. (65 rokov): ošetrovanie biolampou Biopron:  1 280,00 €
 73. ZA: Terezka P. (3 roky): rehabilitačný pobyt TheraSuit vo Svetielku Trenčín:  1 320,00 €
 74. TT: Naďka V. (9 rokov): nákup liekov:  480,00 €
 75. NR: Natália V. (26 rokov): odborné vyšetrenie:  120,00 €
 76. BB: Filipko F. (2 roky): rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach: 996,00 €
 77. KE: Laurinka B. (3 roky): rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach: 990,00 €
 78. PO: Riško R. (2 roky): rehabilitácie: 1 200,00 €
 79. KE: Emka Č. (4 roky): rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach: 500,00 €
 80. KE: Dominik S. (3 roky): rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach: 530,00 €
 81. KE: Marek P. (3 roky): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch: 3 078,00 €
 82. KE: Mário B. (9 roky): rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach: 990,00 €
 83. BB: Vivien S. (2 roky): rehabilitačný pobyt v Centre Renona: 3 000,00 €
 84. BB: Tibor R. (84 rokov): zdvíhací záves, zateplený vak k invalid. vozíku: 167,00 €
 85. BA: Alexandra Š. (35 rokov): nákup liekov: 350,00 €
 86. TN: Juraj P. (28 rokov): zaplatenie série cvičení s SM systém: 300,00 €
 87. NR: Veronika T. (29 rokov): Motomed: 1 100,00 €
 88. NR: Peťka M. (1 rok): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch: 1 500,00 €
 89. NR: Sonička Š. (3 roky): načúvacie aparáty: 2 000,00 €
 90. KE: Ondrej H. (13 rokov): rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach: 780,00 €
 91. KE: Ladislav H. (74 rokov): náklady spojené s využívaním kyslík. prístroja: 1 000,00 €
 92. KE: Dennis Á. (12 rokov): rehabilitačná pomôcka Motomed: 1 800,00 €
 93. NR: Ján K. (76 rokov): tlakomer: 50,00 €
 94. BB: Marta Š. (59 rokov): pobyt v Alzheimer centre v Piešťanoch:  700,00 €
 95. NR: Daša  L. (34 rokov): terapia - kryokomora: 2 000,00 €
 96. BB: Ľuboško Š. (5 rokov): rehabilitačné cvičenie THERASUIT: 1 200,00 €
 97. BB: Kristína V. (19 rokov): MOTOMED VIVA 2: 1 700,00 €
 98. BB: Peťko V. (3 roky): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch: 2 000,00 €
 99. BB: Vivienka S. (5 rokov): zakúpenie kontinuálneho monitoru glykémií: 922,00 €
 100. ZA: Veronika J. (56 rokov): terapia rázovými vlnami: 200,00 €
 101. PO: Erika M. (64 rokov): nákup špeciálnych okuliarov: 400,00 €
 102. ZA: Agátka J. (1/2 roka): nákup zdravotníckej pomôcky - oximetra: 500,00 €
 103. NR: Mirko Č. (1 rok): doplatok na sprievodcu na liečení: 190,00 €
 104. TT: Barbora M. (16 rokov): kúpeľnú liečbu v NRC Kováčová: 1 500,00 €
 105. KE: Ema P. (14 rokov): nákup senzorov na kontinuálne meranie glykémie: 599,00 €
 106. PO: Žofka M. (11 rokov): rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach: 1 500,00 €
 107. BB: Zuzana Š. (26 rokov): rehabilitácia Therasuit: 2 400,00 €
 108. BB: Ladislav Š. (53 rokov): operácia očí: 1 500,00 €
 109. KE: Martinko Ž.: kúpeľná liečba v Kováčovej: 300,00 €
 110. KE: Mirko Ď. (2 roky): rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach: 990,00 €
 111. ZA: Terezka G. (8 rokov): batérie do kochleárneho implantátu: 600,00 €
 112. TN: Klaudia Ž. (17 rokov): terapia v kryokomore: 200,00 €
 113. BB: Filip R. (20 rokov): rehabilitačný pobyt v centre Svetielko  v Prešove: 2 008,00 €
 114. ZA: Martin K. (33 rokov): rehabilitačné plávanie a cvičenie: 500,00 €
 115. BB: Lukáš K. 32 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch: 3 700,00 €
 116. ZA: Jana K. (43 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch: 3 500,00 €
 117. KE: Igor K. (54 rokov): rehabilitačné pomôcky: 223,00 €
 118. PO: Tomáš B. (26 rokov): operácia očí: 2 000,00 €
 119. BB: Nelka J. (4 roky): nákup liekov: 402,00 €
 120. KE: Sofinka M. (9 rokov): rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach: 660,00 €
 121. KE: Natálka M. (9 rokov): rehabilitačný pobyt v centre Liberta v Košiciach: 660,00 €
 122. TN: Patrik J. (13 rokov): zakúpenie kontinuálneho monitoru glykémií: 500,00 €
 123. TN: Stanislav M. (45 rokov): doplatok na elektrický polohovateľný vozík: 2 084,00 €
 124. PO: Samuel G. (20 rokov): rehabilitačný pobyt v ADELI Centre v Piešťanoch: 2 500,00 €
 125. BB: Adamko S. (8 rokov): načúvacie aparáty: 500,00 €

SPOLU: 153 498,00 €


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog