logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Prvé výsledky pilotného projektu Šport do škôl

14. október 2013

Nadácia pre deti Slovenska spustila v spoluprácu so Samsung Electronics Slovakia pilotný projekt Šport do škôl, ktorý začal v septembri tohto roka a končí sa v decembri. Jeho hlavným cieľom je podpora zdravého životného štýlu detí školského veku prostredníctvom nesúťažných športových aktivít. Do projektu sú zapojené vybrané školy z Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja a už viac ako 100 žiakov sa zúčastnilo rôznych športových akcií.

Medzi ďalšie ciele projektu patrí aj podpora zmysluplného trávenia voľného času, získanie takých detí pre športové aktivity, ktoré nemajú súťažné ambície a prirodzene tento druh aktivít nevyhľadávajú. A v neposlednej rade je snahou ukázať deťom možnosti realizácie športových aktivít na školách mimo vyučovania.

Do projektu sa konkrétne zapojili Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava, Základná škola, Školská 14, Bošany a Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra

Školy mali pri zapojení sa do projektu voľnú ruku, pravdaže aktivity boli v súlade s cieľmi projektu. Základná škola Bošany spravila počas septembra 6 športových udalostí,  do ktorých sa zapojilo 40 až 70 žiakov. Na druhej strane Spojená škola na Mokrohájskej ulici sa priklonila k pravidelnej činnosti s menšími skupinami detí.

Výsledky projektu na školách

Spojená škola, Mokrohájska 3, Bratislava
Základná škola, Školská 14, Bošany
Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog