logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska reaguje na novovynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí

deti 05. máj 2016

„Mapovanie potrieb detí a mladých ľudí je jedinečným konceptom nastavovania efektívnej podpory organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a nastavovania procesov v komunitách tak, aby sa v nich deti a mladí ľudia cítili prijatí a mohli sa v nich rozvíjať,“ povedala Aneta Chlebničanová, manažérka vzdelávacích programov Nadácie pre deti Slovenska na na medzinárodnej konferencii Práca s mládežou – výzvy a trendy, ktorá sa uskutočnila 3. mája 2015 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Konferenciu zorganizovalo občianske združenie Mládež ulice v spolupráci s Katedrou sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci projektu YouthLab podporeného programom Erasmus+.

"Výsledky mapovania potrieb detí a mladých ľudí v podobe kvalitatívnej štúdie a prieskumu sú už od roku 2010 významnou a neoddeliteľnou súčasťou strategického plánovania Nadácie pre deti Slovenska“, ďalej zdôraznila A. Chlebničanová.

Nadácia od roku 2009 postupne mapovala novovynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania a postupne sa zamerala aj na sledovanie potrieb mladých ľudí starších ako 16 rokov, ktorí sa v rámci fokusových skupín stali obsahovým prínosom, pretože dokázali identifikovať a pomenovať javy, ktoré sa diali nielen v živote detí, ale aj v ich živote a v živote celej spoločnosti. Ako príklad opakovaných a dlhodobo nereflektovaných potrieb detí a mladých ľudí uviedla:

  • malá až žiadna angažovanosť rodičov pri výchove,
  • nárast agresivity a vzostup dievčenskej sily,
  • príležitosti a ohrozenia informačno-komunikačnými technológiami (IKT) a vplyv médií,
  • zastarané, nevyhovujúce spôsoby učenia a vyučovania,
  • príležitosti a problémy trávenia voľného času detí a mladých ľudí,
  • tlak na výkon a úspešnosť detí a mladých ľudí,
  • ohrozenie chudobou,
  • absentujúca participácia v živote detí a mladých ľudí,
  • dôsledky súčasného životného štýlu na zdravie detí a mladých ľudí.

Je dôležité, že tieto zistenia - správne identifikované potreby detí a mladých ľudí, zodpovednosti dospelých a komunity – sú podkladom hľadania efektívnych riešení, následného nastavovania grantových programov a prípravy projektov Nadácie pre deti Slovenska.


Komunity priateľské deťom vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, kde sa cítia bezpečne a majú v ňom naplnené svoje potreby.

Medzi také patrí napríklad projekt Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom, t.j. také ktoré vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, kde sa cítia bezpečne a majú v ňom naplnené svoje potreby.

Ďalej projekt zameraný na podporu inovatívnych foriem vzdelávania učiteľov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl Učíme s radosťou

Projekt Online Generácia, ktorého cieľom je Bezpečné, zodpovedné, etické a kreatívne využívanie digitálnych technológií a internetu zo strany detí i mladých ľudí.


Projekt Učíme s radosťou podporuje inovatívne formy vzdelávania učiteľov.

V neposlednom rade vzdelávacie programy akreditované ministerstvom školstva zamerané na finančné vzdelávanie Poznaj svoje peniaze a Škola rodinných financií.

A najaktuálnejší New Notion (nová predstava) je projekt sociálno-finančného vzdelávania mladých ľudí pred odchodom do reálneho života.

Pozrite si príspevok Anety Chebničanovej, ktorý odznel na konferencii Práca s mládežou – výzvy a trendy (Nitra, máj 2016)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog