logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Rešpektovanie detských práv: Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných detí

dieta 17. máj 2016

Viac ako 80 profesionálov pracujúcich s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin dostali do styku s justičným systémom, sa zúčastnilo na sérii 4 tréningov, ktoré v apríli a máji pripravila Nadácia pre deti Slovenska.

Cieľom seminárov je zvýšiť povedomie profesionálov o právach detí a posilniť ich zručnosti v interakcii s deťmi tak, aby boli rešpektované, chránené a dodržiavané práva detí a aby bolo deťom umožnené zmysluplne participovať na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.  Snahou lektorov je pomôcť pripraviť profesionálov komunikovať s deťmi spôsobom primeraným ich veku a sledovať najlepší záujem dieťaťa vo všetkých fázach súdneho procesu.

Semináre sa uskutočnili v Prešove, Starej Ľubovni, Zvolene a v Bratislave a boli určené sudcom, prokurátorom, sociálnym pracovníkom, policajtom, pracovníkom krízových centier pre deti ako aj pracovníkom reedukačných domovov pre mládež alebo diagnostických centier, učiteľom, psychológom a zdravotným pracovníkom.

Semináre sú súčasťou medzinárodného projektu s názvom „Rešpektovanie detských práv: Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných detí" (Unlocking Children’s Rights: Strengthening the capacity of professionals in the EU to fulfil the rights of vulnerable children). Do projektu sa zapojilo 10 krajín Európskej únie (Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Írsko, Poľsko, Slovensko), pričom hlavným partnerom a správcom projektu je Coram Children's Legal Centre z Veľkej Británie.

Implementáciu projektu od roku 2014 na Slovensku zabezpečuje Nadácia pre deti Slovenska. Projekt bude ukončený koncom roka 2016 na hodnotiacom stretnutí v Londýne.

Dátumy tréningov:

11. – 13. apríla 2016  Prešov
25. – 27. apríla 2016  Stará Ľubovňa
2. - 4. mája 2016  Zvolen
9. – 11. mája 2016 Bratislava


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog