logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Rešpektovať a byť rešpektovaný

ucitelia 26. máj 2016

Nástroje rešpektujúcej komunikácie sú základom pre budovanie bezpečného prostredia pre efektívne učenie a výchovu detí. A práve na ne bol zameraný kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný, ktorý lektori Nadácie pre deti Slovenska zrealizovali 17. a 18. mája v Nitre.

Na kurze sa zúčastnilo 23 učiteľov z rôznych typov škôl, čo podporilo vzájomnú výmenu skúseností, motiváciu a nachádzanie možností  uplatnenia rešpektujúcej komunikácie v práci s deťmi i dospelými.

Cieľom tréningu bolo dosiahnuť zmysluplné prepojenie teórie  o rešpektujúcej komunikácii s praktickými cvičeniami.


Lektorkám Tatiane Piovarčiovej a Miroslave Kumančíkovej sa podarilo vytvoriť atmosféru pre otvorené diskusie a motivovať účastníkov k sebarozvoju. 

Lektorky sa zamerali na aktuálne témy, zmysluplné pre profesijný, ale aj osobný život účastníkov. O tom svedčia aj výpovede účastníčok: „V praxi použijem niektoré osvojené techniky, napríklad ako lepšie komunikovať, ako zvážiť každé slovo.“ alebo „Pochopila som rozdiel medzi ocenením a pochvalou.“    

Na tréningu sa  podarilo vytvoriť spolupracujúcu, podporujúcu atmosféru pre otvorené diskusie a zdieľanie rôznych názorov, modelovať rešpektujúcu komunikáciu voči účastníkom, motivovať účastníkov k sebarozvoju.

„Prístup lektoriek bol skvelý, oceňujeme ich fundovanosť, pripravenosť, prístup, pružné reagovanie a neskutočnú zohranosť“, zhodli sa účastníci tréningu.    


Rešpektujúcu komunikáciu si učitelia precvičili na modelových situáciách. 

Projekt podporuje Občianske združenie Samsung. Partnerom projektu je Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku v spolupráci s OZ S rešpektom.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog