logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Roadshow plná pohybu a chutného zdravého jedla sa skončila

srdce 25. január 2016

Koordinátori projektov, poradcovia výživy, zástupcovia Slovenskej nadácie srdca a Nadácie Tesco 19. januára 2016 vo Zvolene vyhodnotili úspešný 2. ročník roadshow Srdce plné zdravia. „Sme radi, že Nadácia Tesco bola súčasťou projektu Srdce plné zdravia, pretože jedným z hlavných pilierov našej spoločenskej zodpovednosti je podpora zdravia a s tým súvisiacich aktivít v oblasti zdravého stravovania a životného štýlu. Oceňujeme zaangažovanosť všetkých zúčastnených, ktorí do tejto formy vzdelávania detí vložili svoju energiu a projekt tak nadobudol výnimočný rozmer,“ povedala Patrícia Sluťaková z Nadácie Tesco.

Na jeseň 2015 realizačný tím navštívil 15 škôl a precestoval okolo 4 000 km. Na interaktívnych aktivitách sa zúčastnilo viac ako 1300 žiakov. Mladí medici z Jeseniovej univerzity v Martine zaujali žiakov odbornými prednáškami o vysokom tlaku, o nebezpečenstve obezity a o dôležitosti prevencie. Nielen žiaci ale aj pedagógovia si mohli dať zmerať tlak a cholesterol v krvi  zdravotnou sestrou Alenou Kamenskou. Z  meraní, ktoré prebiehali počas roadshow, vyšlo najavo, že vo všetkých regiónoch Slovenska majú žiaci  II. stupňa ZŠ zvýšenú hladinu cholesterolu . Prostredníctvom dotazníkov sme sa dozvedeli, že z 1235 opýtaných 99,9% respondentov presne vedelo identifikovať príčiny obezity, 82,92% žiakov potvrdilo, že sa pravidelne venuje aktívnemu pohybu a 82,7% respondentov poznalo rizikové faktory KVO.

Po vyhodnotení aktivít  projektu Srdce plné zdravia, jednotlivé organizácie prezentovali svoju činnosť, pričom si navzájom vymieňali skúsenosti. „Oceňujem vyššiu  úroveň tímov  ako minulý rok, ich invenciu a lepšiu  spoluprácu medzi  všetkými zapojenými organizáciami navzájom,“ vyzdvihla 2. ročník roadshow  Ľudmila Radimská zo Slovenskej  nadácie srdca. „Tento rok  pracovali tímy poradcov výživy s väčšou originalitou, podarilo sa nám zaktualizovať brožúrku s novými receptami od poradcov výživy...“ zhodnotila projektová manažérka Nadácie pre deti Slovenska, Alena Matúšková. „Potešili nás pozitívne reakcie detí na roadshow  a spätné väzby od pedagógov. Žiakom sa páčili ochutnávky, aktívne sa zapájali do cvičenia,  učitelia si pýtali od nás recepty na nové zdravé sladkosti, ktoré ochutnávali...“, s nadšením prezrádzali poradcovia výživy z OZ Mládež Európy Banská Bystrica. Pozitívnu spätnú väzbu  po návšteve na ZŠ Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici napísal aj jej riaditeľ, PaedDr. Patrik Ferianc: „Odborná prednáška o srdci, ako aj sprievodné prezentácie správnej životosprávy a zdravého životného štýlu mali medzi žiakmi a aj pedagógmi veľmi pozitívnu odozvu. Aktérom projektu sa chceme touto cestou poďakovať, že nás vybrali a zrealizovali tento projekt na našej škole. Aj v budúcnosti by sme sa radi zapojili s našimi žiakmi do pokračovania tohto projektu.“

Ako by sa mohol projekt ďalej rozvíjať, navrhol Rene Fabini, koordinátor z Foto klubu Vision Košice:  „V budúcnosti by sme radi do našej roadshow pozvali aj rodičov žiakov. Radi by sme viac zaangažovali pedagógov, aby sa získané informácie šírili do rodín a do praxe.“


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog