logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Roboty z LEGA súťažia

22. november 2011

FIRST LEGO League je celosvetová súťaž pre deti vo veku 10-16 rokov v programovaní robotov z LEGA. Tento rok na Slovensku súťaží 51 tímov – 22.novembra v Bratislave (MFF UK), 25. novembra v Banskej Bystrici (FPV UMB) a Košiciach (SF TU).

„Food Factor“ (Bezpečné stravovanie) je názov témy pre rok 2011, s ktorou bude  22. a 25. novembra zápoliť 51 tímov detí z celého Slovenska na 4. ročníku FIRST LEGO League, súťaže v programovaní robotov z LEGA.  Už druhý rok ju pripravuje Nadácia pre deti Slovenska  s partnermi z 3 vysokých škôl a s podporou Nadačného fondu Myšlienka, ktorého zakladateľom je spoločnosť Anasoft APR, Bratislava.

FIRST LEGO League (FLL) je robotická súťaž dnes už pre viac ako 400-tisíc detí na celom svete vo veku 10-16 rokov. Jej cieľom je nadchnúť deti pre svet vedy a techniky. Popri technických znalostiach získavajú aj zručnosti, potrebné v bežnom živote, ako je spolupráca v tíme, analytické myslenie, či prezentácia svojej práce.  Tímy tvoria deti a jeden dospelý tréner. Každý ročník ligy má svoju tému.  Tá sa premieta do úloh, ktoré musia roboty splniť v čo najkratšom čase. Regionálne kolá organizuje Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi - Matematicko-fyzikálnou fakultou UK Bratislava (22.novembra), Fakultou prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a Strojníckou fakultou TU v Košiciach (25 novembra).  Dobrovoľnícky pomôžu pri organizovaní bratislavského kola študenti ekonómie zo združenia Manageria. Semifinálové kvalifikačné kolo krajín V4 sa koná 3.- 4. decembra 2011 v poľskom Gdaňsku. V januári 2012  je finále FLL pre strednú Európu a Nemecko. Viac na www.fll.sk.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog