logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

S Buddym na ceste z detského domova

mladez pro vida 29. apríl 2016

Bratislavské občianske združenie Pro Vida sa prostredníctvom vzdelávacieho programu Buddy venuje rozvoju životných zručností detí a mládeže z detských domovov. Vďaka podpore z Nórskych fondov tento program získal priestor na inováciu a jedinečnosť v tom, ako robiť s deťmi a mládežou vychovávanými mimo biologických rodín.

Prvým míľnikom projektu bolo získanie akreditácie MŠVVaŠ SR na vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou z detských domovov. Jej získaním sa zvýšila nielen kvalita projektu, ale aj kredibilita organizácie. Program sa tak stal jediným akreditovaným vzdelávacím programom so zameraním na prácu s mládežou z detských domovov.


Akreditácia vniesla systém do výberu, prípravy, vzdelávania a supervízie práce s dobrovoľníkmi. 

Druhým míľnikom boli miniprojekty.  Vznikol tak priestor na motiváciu, iniciatívnosť a kreativitu mládeže z detských domovov. Deti získali kontakt s inými ohrozenými skupinami detí a dostali príležitosť pocítiť úctu k sebe samým.


Buddy vzťah je metodika pomoci založená na spolupráci dobrovoľníka a dieťaťa. 

„Domováci zrealizovali projekty napríklad pre ľudí bez domova, mladé rómske mamičky z centra Detstvo deťom z Dobšinej, či pre rómske deti v segregovanej osade v Plaveckom Štvrtku.“

Projekt zároveň umožnil organizácii rozšíriť aktivity Tvoj Buddy do ďalších regiónov. Metodické materiály a príručky  sa dostali k ďalším organizáciám, ktoré využívajú nástroje zážitkového vzdelávania a mentoringu (napríklad Divé maky).

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: BUDDY – Tvoj kamoš

Obdobie realizácie: júl 2014 - november 2015

Príjemca podpory: Pro Vida (občianske združenie), Bratislava

Financovanie: 30 102,00 € (AOI 90 % = 27 091,00 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog