logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

S vami pomáhame deťom trpiacim utečeneckou krízou

banner 14. september 2015

Spolu s Koalíciou pre deti Slovensko sme sa aj my pripojili k Výzve k ľudskosti.

Koalícia pre deti Slovensko upozorňuje, že veľkú časť utečencov tvoria rodiny s deťmi. Viac než 100 000 detí požiadalo o azyl v Európe v prvej polovici tohto roka. Je zrejmé, že sú to práve deti, ktoré sú najväčšmi ohrozené strachom svojich rodičov z neistoty, hladom, vyčerpaním, chorobami a ďalšími problémami. To, čo práve prežívajú, sa do nich navždy zapisuje a formuje ich budúce postoje voči  našej spoločnosti.

Je preto dôležité, ako sa najmä k deťom a ich rodinám postavíme ako krajina i ako jednotlivci.  Vytvárať podmienky, aby sa reflektovali ich základné životné potreby a rešpektovala ľudská dôstojnosť, je to minimum, čo by sme mali urobiť. 

Práve teraz máme príležitosť vyjsť z ulity a konkrétnymi činmi, či postojmi prejaviť svoju ľudskosť.

MUSÍME CHRÁNIŤ VŠETKY DETI

V rámci podujatia Výzva k ľudskosti: Live, ktoré sa uskutočnilo 12. septembra 2015 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, sa do pomoci detským utečencom zapojili členovia Koalície pre deti Slovensko nasledovne: Občianske združenie PRIMA zorganizovalo zbierku šatstva. Detský fond UNICEF na Slovensku pomohol s realizáciou finančnej zbierky.
K Výzve k ľudskosti sa pripojila i Nadácia pre deti Slovenska. Pomôcť môže každý, kto prispeje do zbierky Hodina deťom príspevkom s označením DETI na účet zbierky, ktorého číslo je 2669520090/1100, VS: 13650 alebo formou SMS s textom DETI na číslo 800. Z týchto peňazí bude Nadácia priebežne podporovať aktivity slovenských humanitárnych organizácií na pomoc deťom utečencov a ich rodinám (napr. plienky, sušené mlieko, deky, ošetrenia...).

Poslaním Koalície pre deti Slovensko, ktorá združuje 11 mimovládnych neziskových organizácií, je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog