Samospráva sa neriadi sama | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Samospráva sa neriadi sama

samosprava 19. apríl 2016

Projekt Samospráva sa neriadi sama zrealizoval Inštitút SGI preto, aby zvýšil povedomie študentov o pôsobení samospráv na Slovensku a o možnostiach ako sa môžu zapájať do ich fungovania. Prispel tak k zvyšovaniu kvality verejného života.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI – Slovak Governance Institute) sa zameriava na rôzne verejné politiky a alokáciu verejných zdrojov na Slovensku. Pod jeho záštitu patrí napríklad portál www.odkazprestarostu.sk a projekt demagog.sk. Tieto online nástroje mu pomáhajú zvýšiť participáciu občanov na chode spoločnosti a na jej kontrole.

Prevádzka portálu odkazprestarostu.sk ukázala, že občanom chýba základné povedomie o fungovaní samospráv na Slovensku. Tento fakt sa stal novým impulzom na rozvoj aktivít súvisiacich so vzdelávaním verejnosti.

Primárnou skupinou pre Inštitút SGI sa stali mladí ľudia do 20 rokov a pod hlavičkou portálu spustil súťaž pre stredoškolákov Vychytaj problémy svojho mesta. Práve aktivity súvisiace s portálom a súťažou doviedli Inštitút k realizácii projektu Samospráva sa neriadi sama.

Cieľom projektu bolo dosiahnuť stav, kedy sa študenti budú lepšie orientovať vo fungovaní samosprávy, budú sa zúčastňovať na spravovaní komunity a rozhodovacích procesoch. To aktívne prispieva k zvyšovaniu kvality verejného života, kde má byť priestor pre občiansku participáciu prirodzenou súčasťou života obyvateľov.

Ide o prvý veľký projekt, ktorý sa podarilo Inštitútu implementovať v oblasti občianskeho vzdelávania. Realizácia projektu pomohla v budovaní personálnych kapacít Inštitútu. Tiež sa vďaka nemu podarilo rozšíriť sieť partnerov – o organizácie, samosprávy, školy a ľudí v regiónoch celého Slovenska.

„Úspech aktivít realizovaných na školách do veľkej miery závisí od schopností učiteľov. Preto je veľmi dôležité ich motivovať. Pre úspech takéhoto projektu sú kľúčoví i miestni aktivisti.“, zhrnuli svoje skúsenosti realizátori projektu.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Samospráva sa neriadi sama

Obdobie realizácie: september 2013 – september 2014

Príjemca podpory: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Bratislava

Financovanie: 43 393,60 € (AOI 90 % = 39 054,24 €)

 

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog