logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Samospráva sa neriadi sama

samosprava 19. apríl 2016

Projekt Samospráva sa neriadi sama zrealizoval Inštitút SGI preto, aby zvýšil povedomie študentov o pôsobení samospráv na Slovensku a o možnostiach ako sa môžu zapájať do ich fungovania. Prispel tak k zvyšovaniu kvality verejného života.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI – Slovak Governance Institute) sa zameriava na rôzne verejné politiky a alokáciu verejných zdrojov na Slovensku. Pod jeho záštitu patrí napríklad portál www.odkazprestarostu.sk a projekt demagog.sk. Tieto online nástroje mu pomáhajú zvýšiť participáciu občanov na chode spoločnosti a na jej kontrole.

Prevádzka portálu odkazprestarostu.sk ukázala, že občanom chýba základné povedomie o fungovaní samospráv na Slovensku. Tento fakt sa stal novým impulzom na rozvoj aktivít súvisiacich so vzdelávaním verejnosti.

Primárnou skupinou pre Inštitút SGI sa stali mladí ľudia do 20 rokov a pod hlavičkou portálu spustil súťaž pre stredoškolákov Vychytaj problémy svojho mesta. Práve aktivity súvisiace s portálom a súťažou doviedli Inštitút k realizácii projektu Samospráva sa neriadi sama.

Cieľom projektu bolo dosiahnuť stav, kedy sa študenti budú lepšie orientovať vo fungovaní samosprávy, budú sa zúčastňovať na spravovaní komunity a rozhodovacích procesoch. To aktívne prispieva k zvyšovaniu kvality verejného života, kde má byť priestor pre občiansku participáciu prirodzenou súčasťou života obyvateľov.

Ide o prvý veľký projekt, ktorý sa podarilo Inštitútu implementovať v oblasti občianskeho vzdelávania. Realizácia projektu pomohla v budovaní personálnych kapacít Inštitútu. Tiež sa vďaka nemu podarilo rozšíriť sieť partnerov – o organizácie, samosprávy, školy a ľudí v regiónoch celého Slovenska.

„Úspech aktivít realizovaných na školách do veľkej miery závisí od schopností učiteľov. Preto je veľmi dôležité ich motivovať. Pre úspech takéhoto projektu sú kľúčoví i miestni aktivisti.“, zhrnuli svoje skúsenosti realizátori projektu.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Samospráva sa neriadi sama

Obdobie realizácie: september 2013 – september 2014

Príjemca podpory: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Bratislava

Financovanie: 43 393,60 € (AOI 90 % = 39 054,24 €)

 

 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog