logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Škola ľudských práv

obrazok 19. február 2016

Košické občianske združenie Fenestra s pomocou Nórskych fondov zrealizovalo projekt, ktorý zvýšil možnosti neformálneho vzdelávania mladých v oblasti ľudských práv. Vytvorilo priestor pre aktivizmus a dobrovoľníctvo, čím z dlhodobého hľadiska prispieva k posilneniu občianskej spoločnosti a vyššej tolerancii na Slovensku.

Zážitková forma vzdelávania

Prvú školu ľudských práv zrealizovalo OZ Fenestra spolu s OZ Pomocná ruka a Poradňou pre občianske a ľudské práva v roku 2011. Boli si vedomí toho, že na Slovensku chýba neformálne zážitkové vzdelávanie v tejto oblasti. „Mladí ľudia sú doslova lační po relevantných informáciách o ľudských právach“, hovoria. Vďaka programu Aktívne občianstvo a inklúzia mohli neformálne vzdelávanie rozšíriť na ďalšie skupiny mladých ľudí. Okrem dvoch štvordňových škôl ľudských práv vytvorili aj neformálnu skupinu aktívnych účastníkov, kde majú priestor ďalej sa vzdelávať a rozvíjať svoj potenciál. 

Nové spôsoby komunikácie

Škola predstavila mladým ľuďom nové komunikačné prístupy, ktoré podporujú otvorenú, nehodnotiacu komunikáciu založenú na rešpektovaní odlišností a vnímania druhého človeka.

Sieťovanie

Pridanou hodnotou, ktorú mladým ľuďom škola ľudských práv ponúkla bolo, že ich spojila s ľuďmi, ktorí majú priamu skúsenosť s porušovaním práv alebo priamo pracujú s konkrétnymi zraniteľnými skupinami (s obeťami domáceho násilia a podobne).

„Vďaka projektu  sa vybudovali a posilnili partnerstvá medzi ľudskoprávnymi MVO v regióne, mladými ľuďmi z oboch škôl ľudských práv  (a dokonca aj tých pred tým) i medzi aktivistami a aktivistkami na lokálnej úrovni.“

Aktivizácia dobrovoľníkov a inšpirácia

Vďaka činnosti priamych účastníkov  projektu sa začali aktivizovať i ďalší mladí ľudia (rómska mládež z vylúčených komunít, kamaráti mladých ľudí z projektu). Vznikla neformálna skupina  Klub ľudských práv, ktorá vďaka novým členom prináša množstvo nápadov ako ľudskoprávne témy prinášať širokej verejnosti ale napríklad i s návrhmi, ako pomáhať ľudsko-právnym MVO pri fundraisingu. Projekt bol inšpiráciou pre vznik relácie „Škola ľudských práv“ v Rádiu Regina Košice.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

 

Projekt: Škola ľudských práv - rozvíjanie neformálneho vzdelávania a podpora aktivizmu mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv na východnom Slovensku

Obdobie realizácie: máj 2014 - október 2015

Príjemca podpory: Fenestra (občianske združenie), Košice

Financovanie: 27 819,00 € (AOI 90 % = 25 037,00 €


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog