logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Škola rodinných financií je príkladom dobrej praxe aj v Bruseli

srf 27. jún 2016

Škola rodinných financií (ŠRF) - prvý komunitný program finančného vzdelávania na Slovensku bol minulý týždeň (21.6.2016 ) ako jeden z dvoch príkladov dobrej praxe úspešne prezentovaný v Bruseli na medzinárodnej konferencii konzorcia medzinárodného výskumu SOLIDUS, do ktorého je zapojených - 12 krajín Európskej únie. Program Škola rodinných financií už 8 rokov realizuje Nadácia pre deti Slovenska.

Prezentácia zaujala a vyvolala diskusiu, prítomní ocenili myšlienku zvyšovania finančnej gramotnosti a následného zlepšenia životnej situácie účastníkov programu. Veľa otázok vyvolal fakt, že program finančne podporila spoločnosť Provident, ktorá pôsobí na trhu poskytovania pôžičiek a podľa názoru viacerých v podstate spôsobuje zadlženosť ľudí. Pointou programu je však vzdelávať ľudí, aby nemuseli využívať pôžičky nebankových subjektov, a v prípade, že už musia po tejto možnosti siahnuť, aby vedeli dodržiavať finančnú disciplínu a splatiť svoje dlhy včas.


Program Školy rodinných financií bol vybraný ako ukážka dobrej praxe tzv. aktu solidárnosti v rámci medzinárodného výskumu SOLIDUS. 

Škola rodinných financií (ŠRF) je prvý komunitný program finančného vzdelávania na Slovensku s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od svojho vzniku v roku 2008 doteraz podporil 184 projektov a na jeho kurzoch sa vzdelávalo 20 766 účastníkov. Program vnáša do komunity nový rozmer a pohľad na financie. Absolvovaním kurzov si účastníci viac uvedomujú osobnú zodpovednosť za svoje finančné správanie.

Sociálne znevýhodní občania, klienti krízového centra, seniori, odchovanci detských domov, neúplné rodiny a iné ohrozené skupiny majú možnosť si uvedomiť, ako svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú svoju finančnú situáciu. Na bezplatných kurzoch, ktoré sa organizujú pre komunity počas celého roka, vzdelávajú lektori vyškolení podľa metodiky ŠRF. Každý kurz je prispôsobený potrebám a záujmom účastníkov.


V Škole rodinných financií doteraz vzdelávalo 20 766 účastníkov. Každý kurz je prispôsobený ich potrebám a záujmom.

Program Školy rodinných financií bol vybraný ako ukážka dobrej praxe tzv. aktu solidárnosti v rámci medzinárodného výskumu SOLIDUS podporeného Európskou úniou v schéme H2020. Akty solidárnosti predstavujú rôzne iniciatívy, projekty či verejné politiky, kde sa prejavila solidarita voči ohrozeným skupinám.

Druhým predstaveným príkladom dobrej praxe bol projekt Open Arms španielskej mimovládnej organizácie Proactiva, ktorá sa venuje záchrane utečencov prichádzajúcich cez more.

SOLIDUS sa zameriava na identifikáciu aktov solidárnosti v piatich oblastiach (vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravotníctvo a občianska participácia) v daných 12 krajinách. Zámerom výskumu je na základe príkladov dobrej praxe sformulovať odporúčania, ktoré môžu tvoriť základ pre tvorbu verejných politík na všetkých úrovniach (európskej, národnej, regionálnej aj miestnej).

Na Slovensku je do výskumu SOLIDUS zapojená Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Členkou výskumného tímu je aj Mária Murray Svidroňová z občianskeho združenia ZADOBE, ktoré sa zapojilo do dvoch ročníkov Školy rodinných financií. Vďaka tomu sa podarilo získať množstvo kvalitných informácií cez rozhovory s projektovou manažérkou, lektormi a účastníkmi programu a spracovať štúdiu, ktorá zaujala vedúcich výskumu SOLIDUS.

Výskum pokračuje spracovaním porovnania prípadov dobrej praxe zo zapojených krajín za účelom identifikácie stimulov a bariér šírenia aktov solidárnosti. V ďalších kolách bude SOLIDUS skúmať rolu tretieho sektora pri spoločenských inováciách, kde veríme, že nájdeme ďalšie vhodné príklady za Slovensko.

Nadácia pre deti Slovenska vznikla v roku 1996. Už od začiatku podporuje aktivity detí a mladých ľudí a od roku 2001 realizuje aj programy v oblasti vzdelávania.

Autor: Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog