logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Škola rodinných financií vzdeláva nových lektorov

25. jún 2014

„Vidíme okolo seba ľudí, ktorí sa v 21. storočí nevedia orientovať v potrebných znalostiach – práca s PC a finančná gramotnosť“, odpovedali zhodne noví záujemcovia o kurz Školy rodinných financií. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so spoločnosťou Provident Financial začala v roku 2014 v poradí už šiesty ročník projektu Škola rodinných financií. Ten sa začal práve vzdelávaním nových lektorov vo Zvolene, 19. až 21. júna 2014.

Celkom 12 záujemcov má záujem rozšíriť rady lektorov ŠRF a šíriť vo svojom okolí myšlienku i potrebu finančnej gramotnosti, bez ktorej sa v dnešnej dobe už nezaobídeme.

Počas troch dní sa účastníkom venovala  garantka projektu  Mária Hankociová a odborní metodici projektu  Valéria Dorková, Kvetoslava Danková a Pavol Škoda.  Postupne sa oboznámili s metodikou  školy rodinných financií  nielen teoreticky, ale najmä prostredníctvom zážitkových aktivít, ktoré lektori často uplatňujú pri výuke v sociálne slabých a ohrozených komunitách.

K diskutovaným témam patrili -  Z čoho sa dá vyžiť?, Hľadáte si prácu?, Ako začať podnikať? , Odvody a dane, Osobný a rodinný rozpočet, Životné hodnoty a peniaze, Ako komunikovať s finančnou inštitúciou, ale i úvery, pôžičky, splátky,  Vieme efektívne sporiť? a mnohé iné.
Svoje skúsenosti z niekoľko ročnej praxe im cez zaujímavú aktivitu Ako zostaviť jedálniček na dva dni za 13,00 EUR predstavila lektorka ŠRF Alena Haštová. " Vedela som, že školenie bude mať vysokú úroveň, ale prekonalo moje očakávania  vysoko v dobrom" napísala v spätnej väzbe účastníčka kurzu.

Nových lektorov ešte čaká individuálne vzdelávanie cez  e-learningový kurz. Na druhom stretnutí sa oboznámia s metodikou práce so sociálne znevýhodnenými účastníkmi cez zážitkové aktivity a praktické činy.

Kurz ukončia  v septembri  svojou prezentáciou z vybranej témy metodiky ŠRF.

Projekt Školy rodinných financií je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a v len v roku 2013 lektori vyškolili 3 534 účastníkov.

www.skolarodinnychfinancii.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog