logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Školy by mali viesť deti k zvedavosti

23. október 2014

„Vzdelávací systém by mal viesť deti k tomu, aby boli zvedavé. Školské osnovy by im mali dovoliť skúšať, robiť chyby a zažívať aj prehry, ako prirodzenú súčasť učenia sa,“ skonštatoval Stephen Caulfield, generálny riaditeľ spoločnosti DELL. Podpora inovácii na Slovensku bola jednou z hlavných tém konferencie Slovakia 2015, ktorú 21. októbra 2014 pripravila Americká obchodná komora a časopis Forbes v Bratislave.

Podpora inovácií začína už v školách

„Legislatívne opatrenia, či daňové úľavy sú len predpokladom k rozvoju inovácii,“  zdôraznil Peter Oszko, bývalý minister financií Maďarska.  To, čo  je skutočným hnacím motorom rozvoja inovačného potenciálu je podľa neho vzdelávanie.  Vzdelávanie sa stalo napokon hlavnou témou tejto diskusie.  Diskutujúci sa dožadovali škôl, ktoré rozvíjajú kreativitu, podnikavosť, teda schopnosť  rozpoznávať príležitosti na inovácie, ale i uplatnenie na trhu.  Podľa nich by si študenti mali prejsť začiatkami podnikania už počas štúdia na univerzite.  „Chýbajú mladí ľudia, ktorí dokážu podnikateľsky myslieť  a preniesť svoje nápady do podnikania,“  potvrdil Ivan Debnár, spoluzakladateľ  spoločností  The Spot a Zoznam.sk.

Start-up hub strednej Európy

Podľa Petra Škodného zo spoločnosti Accenture začína Slovensko, ako krajina, zaujímavá pre zahraničných investorov, strácať hlavne pre rastúcu cenu práce a nižšiu flexibilitu pracovnej sily. Skonštatoval preto, že by Slovensko potrebovalo akúsi „verziu 2.0“. Tá by mala spočívať v inovatívnosti podnikateľského prostredia i pracovnej sily.  „Východiskom sú investície, nielen do inovácii, ale najmä do vzdelávania,“ dodal Jozef Sikela, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne. Vazil Hudák, štátny tajomník Ministerstva financií SR, potvrdil, že zdroje do vzdelávania sú poddimenzované. Zároveň vyzval na dialóg medzi mladými, verejným, podnikateľským a tretím sektorom, ktorý by priniesol národnú zhodu o smerovaní Slovenska. „Urobme zo Slovenska start-up hub strednej Európy,“ vyzval prítomných.  Ako však upozornil v diskusií S. Caulfield: „Investície do vzdelávania sú dlhodobé, ale príklady Írska či Fínska, sú potvrdením toho, že sa oplatia.“

Slovenská ekonomika rastie

Stefan Kapferer, zástupca generálneho tajomníka OECD, prezentoval ekonomický vývoj Slovenska ako úspešný. Skonštatoval, že Slovensko bude v najbližších rokoch ekonomicky rásť rýchlejšie ako Európska únia, s očakávaným rastom HDP 2,5 – 3 %.  Podľa neho už v tomto roku prekonali  viaceré makroekonomické ukazovatele stav z roku 2008, kedy naša krajina zaznamenávala ekonomický boom.  Slovenský bankový systém je pritom 5. najstabilnejší v EÚ a má zaujímavé finančné prostriedky na podporu inovatívnych projektov. Tých je však naďalej nedostatok.  Ekonomický vývoj Slovenska teda napovedá, že krajina bude mať nielen na investície do start-upov, či inovácií existujúceho podnikania, ale aj do vzdelávania.

Investovať do podpory učiteľov sa vyplatí

Nie súťaže,
ale radosť z učenia
je cesta.

Rozvoj inovačného potenciálu spoločnosti začína totiž už v spôsobe, ako sa deti učia. V tom, či umožňuje rozvoj individuálneho potenciálu žiaka, rešpekt jeho osobnosti, učenie sa v súlade s reálnym životom a praxou. Nie súťaže, ako to zaznievalo aj v diskusii,  ale radosť z učenia a poznávania je cesta. Na to, aby tento nový prístup v školách napokon prevládol,  však treba investovať  do dialógu všetkých zainteresovaných aktérov, vrátane učiteľov, detí a mladých ľudí, ich rodičov, verejného, podnikateľského ale i mimovládneho sektora. Dialóg by mal napokon priniesť  už spomínanú „národnú zhodu“. Minimálne v tom, že sa deti prestanú  učiť preto, aby boli lepšie ako ich spolužiaci, či susedná škola, pričom po „víťazstve“ neraz zabudnú všetko,  čo sa naučili.  A začnú sa učiť preto, že ich to baví a učitelia sú pre nich skúsenejšími partnermi, ktorí ich usmerňujú na ceste za poznaním.  Učenie sa im potom pomôže nasmerovať život tam, kde to bude pre nich najlepšie.

A po dialógu je potom potrebné nasmerovať investície do podpory učiteľov a riaditeľov škôl.

Dana Rušinová, správkyňa a výkonna riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska

foto: https://www.facebook.com/pages/Forbes-Slovensko/141671725857844?fref=ts


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog