logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Skončil sa 16. ročník Hodiny deťom. Ďakujeme, že pomáhate plniť veľké sny

hugo 04. august 2015

31. júla 2015 sa skončil 16. ročník zbierky Hodina deťom, ktorá sa opäť niesla v duchu motta „Veľké sny potrebujú malú pomoc.“ Od 1. apríla 2014 do nej prispeli individuálni aj firemní darcovia, pričom hrubý výnos dosiahol sumu 305 364,60 čo je o vyše 100 000 eur viac ako v minulom ročníku.

16. ročník bol voči predošlým špecifický, pretože počas jeho trvania nadobudol platnosť nový zákon o verejných zbierkach.  Na základe tejto zmeny sme museli žiadať o povolenie na novú zbierku.


Preto konečný výťažok 16. ročníka uvádzame ako súčet výnosov z dvoch období:
od 1. apríla 2014 do 31. júla 2014 (zbierka povolená rozhodnutím MVSR číslo  SVS-OVVS3-2014/007025) darcovia prispeli sumou 6 119,89 eur
od 1. augusta 2014 do 31. júla 2015 (zbierka povolená rozhodnutím MVSR číslo  SVS-OVVS3-2014/021271) sme vyzbierali 299 244, 71 eur


Čistý výnos použijeme tak ako každý rok na podporu jedinečných a užitočných projektov, ktoré pomôžu deťom rozvíjať svoje vzťahy, úctu k sebe aj iným či ich tvorivosť. Zároveň podporíme projekty zamerané na riešenie problémov detí – keď zlyháva rodina, keď nie sú rešpektované či dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú. Peniaze poputujú aj na projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní. Podporíme tiež budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi a tiež projekty zamerané na spoluprácu so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Časť z  výnosu poputuje Občianskemu združeniu Mólo, ktoré ho využije na podporu aktivít občianskeho združenia v oblasti zdravotníckej problematiky, na zvýšenie povedomia verejnosti o diagnóze Goldenhar syndrom a o problémoch rodín a detí s touto diagnózou, s cieľom prispieť k inklúzii týchto detí do spoločnosti.Druhú časť výnosu vo výške 185 351,61 eur rozdelíme prostredníctvom Grantového programu Hodina deťom, do ktorého mohli organizácie pracujúce s deťmi podať žiadosť od 2. marca do 15. apríla 2015. Celkovo sme zaevidovali 188  žiadostí. Počet podporených projektov zo 16. ročníka zbierky Hodina deťom, ako aj výšku ich podpory oznámime do konca augusta 2015.

Čerpanie - granty Suma
OZ Mólo GOLD 71 175,23
GP Hodina deťom 185 351,61
Čistý výnos zbierky HD16 spolu 256 526,84


 

 


Ďakujeme všetkým priaznivcom, podporovateľom, dobrovoľníkom, každému, kto sa akokoľvek do Hodiny deťom zapojil či podporil ju.

Sme verejnosti a každému prispievateľovi vďační za každý príspevok, ktorý nám umožní podporovať užitočné a potrebné projekty pre deti a mladých ľudí, zo všetkých oblastí Slovenska. Oveľa vyšší výnos oproti minulému roku nás teší o to viac, že na Slovensku sa mnohí ľudia musia popasovať s neľahkou finančnou situáciou. Chceme aj naďalej presviedčať verejnosť, že každá, hoci aj malá pomoc má veľký význam. Ďakujeme za Vašu dôveru i naďalej!


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog