logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Sme tu pre všetky deti už 20 rokov

nds vyrocie 09. december 2015

5. decembra uplynulo 20 rokov od založenia Nadácie pre deti Slovenska. Za jej vznikom stáli organizácie, experti i samotné deti z celého Slovenska, ktoré v spoločnej diskusii určili jej hlavné poslanie.

Dieťa je pre nás jedinečná osobnosť, ktorému máme my, dospelí,  pomáhať rozpoznávať  svoju jedinečnosť a rozvíjať ju. Dieťa je najzraniteľnejšou osobou našej spoločnosti, preto ju musíme za každých okolností chrániť.  Dieťa je však aj náš partner, ktorého chceme a máme počúvať, lebo nám vie neraz ponúknuť iný pohľad na vec, najmä v prípade, keď sa rozhoduje o ňom.

Ako nadácia vnímame našu zodpovednosť za tisícky organizácií, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom v každom regióne Slovenska. Už 20 rokov sa snažíme získavať čo najviac peňazí na to, aby tí najkvalitnejší a najmä najzapálenejší, mohli ponúkať trvalo udržateľné aktivity pre deti a mladých ľudí. 


Spájame rôznych dôležitých dospelých, ktorí chcú zlepšiť život detí na Slovensku. Podporujeme ich vzdelávaním o nových potrebách detí, v inovatívnych metodikách práce s nimi i v nových zručnostiach pre kvalitné riadenie, či dobrovoľníctvom.

Toto všetko a ešte viac by sme však nikdy nedokázali bez našich podporovateľov. Či už ste na strane našich donorov, partnerov, dobrovoľníkov či prijímateľov našej podpory – ste pre nás vždy rovnako dôležití.


Ďakujeme za vašu podporu v mene nadácie ale i v mene detí, ktorým sme doteraz spoločne pomohli a ešte pomôžeme.

Pozrite si našich spoločných 20 rokov v skratke:


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog