logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Spoločne za ochranu práv detí

slniecko 19. apríl 2016

Centrum Slniečko zrealizovalo projekt, ktorý prispel k zvýšeniu právnej ochrany detí pred násilím. Mimovládne organizácie sa dostali bližšie k rozhodovacím procesom v štátnej správe a stali sa partnermi pri dôležitých rozhodnutiach v oblasti práv detí.

Projekt umožnil prehĺbiť neformálne kontakty a sieťovanie. Organizácie a experti spracovali množstvo odborných výstupov a dokumentov, ktoré boli prijaté ako relevantné a dôležité pre štátnu správu.

Zvýšil sa počet stretnutí mimovládnych organizácií so zástupcami štátnej správy, vďaka čomu sa zástupcovia MVO stali partnermi pri mnohých zásadných procesoch smerujúcich k maximálnej ochrane detí pred násilím.

„Podarilo sa nám zjednodušiť spoluprácu a rozdeľovanie zodpovednosti v záujme dieťaťa.“, hovoria realizátori.


Webová stránka Centra Slniečko poskytuje online chat i kontakty na pomáhajúce organizácie.
 

Okrem toho na novej webovej stránke Centra Slniečko obete násilia nájdu potrebné kontakty na pomáhajúce organizácie a môžu využiť aj službu online poradne.

Na projekte spolupracovali aj OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze s Asociáciou krízových stredísk. Všetky tri organizácie sa téme ochrany detí pred násilím a prepájaniu subjektov, ktoré s tým majú niečo spoločné, venujú dlhodobo.

 

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

 

Projekt: Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej ochrany detí

Obdobie realizácie: máj 2014 - október 2015

Príjemca podpory: Centrum Slniečko (nezisková organizácia), Nitra

Financovanie: 43 334,80 € (AOI 90 % = 39 766,32 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog