logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Spolu dokážeme viac! Komunitné centrum v Nesvadoch

ymca 20. apríl 2016

Organizáciu YMCA Nesvady začali ľudia v obci oslovovať s tým, že by potrebovali pomoc v rôznych oblastiach ich života. YMCA sa preto rozhodla otvoriť komunitné centrum, v ktorom poskytuje poradenské služby deťom i dospelým.

Hoci sa YMCA Nesvady pravidelne zapájala do projektov a grantov, Komunitné centrum bol prvý veľký projekt. Okrem členov organizácie sa doň zapojili aj externí lektori.

Najväčším prínosom bolo práve zapojenie psychoterapeuta – stretlo sa to s pozitívnym ohlasom u mladých, mamičiek s deťmi i rodičov žiakov.

„Klienti počas poradenstva zistili, že ich problémy sú často veľmi závažné – ale riešiteľné, a že majú niekoho, kto ich týmto procesom sprevádza a povzbudzuje“, zhodnotili realizátori projektu.

V obci Nesvady nastala výrazná zmena k lepšiemu vo vnímaní psychologickej pomoci. Mnohí prekonali pocit hanby, a mali záujem i o individuálne poradenstvo.

Ľudia získali aktívny prístup k riešeniu problémov. Začali vznikať svojpomocné skupinky, ktoré si pomáhali navzájom.

YMCA sa sústredila aj na systematickú prácu so žiakmi posledných ročníkov ZŠ. Prostredníctvom kurzu Láska a TY sa zamerali na lepšie spoznanie osobnosti, na hodnoty mladých ľudí, a prevenciu pred tlakom okolia.

Navyše, z klientov komunitného centra sa postupne stávajú dobrovoľníci, ktorí vidia zmysel a pridanú  hodnotu práce s ľuďmi.

Viac o činnosti YMCA Nesvady sa dozviete z tohto videa:

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Komunitné centrum – Spolu dokážeme viac!

Obdobie realizácie: júl 2013 – december 2014

Príjemca podpory: Miestne združenie YMCA Nesvady (občianske združenie), Nesvady

Financovanie: 33 334,00 € (AOI 90 % = 30 000,30 €)


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog