logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Spustenie portálu Čo deti potrebujú

09. február 2015

Nadácia pre deti Slovenska dnes spustila internetový portál Čo deti potrebujú - www.codetipotrebuju.sk. Jeho cieľom je prinášať aktuálne informácie o potrebách detí a mladých ľudí. Obsahuje tiež praktické návody pre účinné opatrenia (hlavne na komunitnej úrovni), ako napĺňať ich potreby.

Portál má slúžiť všetkým tým, ktorí uznávajú, že si deti a mladí ľudia v našej spoločnosti zasluhujú pozornosť a chcú napomáhať ich rozvoju, priamo alebo vytvorením podmienok, aby boli ich potreby čo najviac naplnené. Užitočné informácie na ňom nájdu rodičia detí, učitelia, vychovávatelia, pracovníci mimovládnych organizácií venujúcich sa deťom a mladým ľuďom, aktívni občania, zástupcovia štátnej a verejnej správy, starostovia, primátori, poslanci a pracovníci mestských a obecných zastupiteľstiev.

Portál má slúžiť ako centrum informácií o deťoch a mladých ľuďoch zohľadňujúc rozličné aspekty ich života. Informácie pochádzajú z vlastných prieskumných aktivít Nadácie pre deti Slovenska, jej partnerov i odborných štúdií a prieskumov realizovaných inými subjektmi. Zároveň ponúkame postupy a návody, ako na tieto  zistenia reagovať. Tiež akým smerom by sa mala uberať verejná politika, aby umožnila napĺňanie zistených potrieb detí a mladých ľudí. Taktiež chceme inšpirovať príkladmi dobrej praxe, ktoré si podľa nášho názoru zaslúžia nasledovanie. Portál je zároveň aj hlasom detí, mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú. V spracovaní a sprístupnení týchto informácií nám záleží na ich odbornej úrovni, ale naším cieľom je aj sprístupnenie čo najširšiemu spektru užívateľov. Preto sa snažíme o populárno-náučný štýl ich prevedenia.

Projekt realizujeme spolu s partnermi: slovenskou organizáciou Asociácia S. Kovalik - Vzdelávanie pre 21. storočie a švajčiarskou organizáciou JUBLA - Jungwacht & Blauring. Súčasťou projektu boli i vzájomné študijné návštevy na Slovensku a vo Švajčiarsku, ktorých cieľom bolo prezentovať dobré príklady praxe a rozličné prístupy k vytváraniu deťom a mladým ľuďom priateľských komunít. 

Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog