logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

ŠRF pomáha aj deťom v detských domovoch

19. február 2017

„Projekt je veľkým prínosom pre deti vyrastajúce v ústavnej starostlivosti. Postupne sa oboznamujú s problematikou finančnej gramotnosti, hľadajú možnosti ako zvládnuť osamostatnenie po odchode z detského domova,“ zhodnotila lektorka Jana Bohušová z Detského domova Tŕnie účasť v 8. ročníku programu Škola rodinných financií. Hodnotenie bolo cieľom stretnutia 31 lektorov a uskutočnilo sa 17.-18. februára 2017 v Pstruši neďaleko Zvolena.

Na stretnutí Alena Matúšková, manažérka programu Škola rodinných financií Nadácie pre deti Slovenska vyhodnotila aktivity zaminulý rok. V roku 2016 Nadácia pre deti Slovenska podporila 23 organizácií zo všetkých regiónov Slovenska, ktoré zorgnizovali semináre pre 2 608 účastníkov. V r. 2016 získalo osvedčenie 13 nových lektorov a dôležitý úspechom bolo opätovné potvrdenie akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na r. 2016-21.

V ďalšej časti každý lektor informoval o svojom projekte, jeho úspechoch, osvedčených aktivitách a metódach, i o tom, čo mu chýbalo alebo by urobili inak. Dlhoročná lektorka Zuzana Žilinčíkova z OZ ARCUS Rajec sa vyjadrila, že „projekt patrí v ich komunite k najobľúbenejším aktivitám, nakoľko mení životy mnohých rodín pozitívnym smerom.“

Účastníci sa dozvedeli aj o aktualizácii metodiky Školy rodinných financií, t.j. novým informáciám z oblasti ekonomiky, na ktoré upozornili metodici a garantka projektu Mária Hankociová. Veľmi prínosná bola diskusia s lektormi, v ktorej sme hľadali možnosti získavania finančnej podpory na vzdelávacie aktivity. Lektori uvítali možnosť zapojiť sa do celosvetovej aktivity Global Money Week: „Už sa teším na GMW, lebo budeme s deťmi pripravovať spoločné stretnutia pre deti z detských domovov v našom okolí," prejavila úprimnú radosť Katarína Macíkova, lektorka z Poltára.

Čítajte tiež: Viac o Global Money Week...


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog