logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Stanovisko k otázkam sociálnoprávnej ochrany detí

05. september 2013

Nadácia pre deti Slovenska sa ako jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií už 18 rokov zameriava na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách.

Podľa Nadácie pre deti Slovenska každé dieťa musí mať:

  • človeka, ktorý ho miluje
  • pocit istoty, zázemie rodiny a priateľov
  • možnosť získavať zdravé sebavedomie
  • pozitívny vzor
  • príležitosť rozvíjať svoje schopnosti

Spolu s partnermi poskytujeme deťom pomoc, podporujeme ich mnohostranný rozvoj, posilňujeme participáciu detí na rozhodovaní a rešpektujeme ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladieme aj na podporu preventívnej práce, ochranu práv detí a mladých ľudí a to nielen na legislatívnej úrovni, ale aj na úrovni jej výkonu v bežnej praxi. To je dôvod, pre ktorý vznikla i Koalícia pre deti Slovenska.

Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku

Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné detstvo.  Ako organizácie pracujúce s deťmi a ich rodinami však vieme, že nie všetky deti na Slovensku majú šancu v takomto priaznivom prostredí vyrastať. V našej praxi sa, bohužiaľ, stretávame  s prípadmi, kedy sú deti vystavené zanedbávaniu, zneužívaniu či týraniu, a to aj zo strany tých najbližších. Priestor rodiny, ktorý by mal deťom poskytovať útočisko a ochranu, sa tak stáva priestorom ohrozenia.

Ak nie je možná jeho náprava, je potrebné, aby sa o fyzické, psychické a sociálne bezpečie detí postaral niekto iný. V rámci svojich možností a kompetencií pomáhame ohrozeným deťom tam, kde zlyháva vlastná rodina, alebo tam, kde systém sociálnoprávnej ochrany detí nedokáže reagovať dostatočne pružne. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločnú platformu, Koalíciu pre deti, ktorá sa bude zasadzovať za práva a potreby každého dieťaťa.

Dieťa stojí v centre našej pozornosti. Je naším výsostným záujmom upozorňovať na možnosti konkrétnych zlepšení v slovenskom systéme sociálnoprávnej ochrany detí. Táto ochrana pritom nezahŕňa len sociálnych pracovníkov, ale aj učiteľov, lekárov, zástupcov polície, vyšetrovateľov, sudcov, advokátov, a v neposlednom rade nás všetkých – rodičov a občanov tohto štátu. Slovenská republika pred dvadsiatimi rokmi podpísala Dohovor o právach dieťaťa. V ňom sa jednoznačne uvádza, že dieťa má nárok na osobitnú starostlivosť a ochranu. Tešíme sa, že dnes si potrebu pozornosti venovanej právam dieťaťa naliehavo uvedomuje aj verejnosť. Zároveň však chceme upozorniť, že niektoré medializované informácie sú zavádzajúce a nevychádzajú zo znalosti zákonného rámca sociálnych práv dieťaťa na Slovensku.

Naše skúsenosti v práci s detskými obeťami násilia nám nedovoľujú v žiadnom smere sa stotožniť s medializovanými teóriami nezakladajúcimi sa na pravde, ktoré nesú názov "juvenilná justícia". Plne sa dištancujeme od akýchkoľvek tvrdení týkajúcich sa kradnutia deti zamestnancami štátu, linkami pomoci či organizáciami, ktoré pomáhajú deťom. Tvrdíme, že stále nerobíme všetko preto, aby naše deti boli skutočne chránené. V našej dlhoročnej práci sme sa nestretli s kradnutím detí, zato však každý deň bojujeme proti kradnutiu ich detstva tými, ktorí by im mali byť najbližší.

Nadácia pre deti Slovenska, člen Koalície pre deti


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog