logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Stanovisko Nadácie pre deti Slovenska k otázkam financovania projektov

17. december 2014

Nadácia pre deti Slovenska pomáha od roku 1995 deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v rôznych životných situáciách. Finančné prostriedky rozdeľuje na základe aktuálnych odborných expertíz, týkajúcich sa detí a mladých ľudí a v súlade so zákonmi SR. Aktivity nadácie sú každoročne preverované audítorskou spoločnosťou.

Programy Nadácie pre deti Slovenska podporujú mnohostranný rozvoj mladej generácie. Zároveň podporuje projekty tlmiace prejavy nenávisti, či extrémizmu. Našou snahou je získať a prerozdeliť čo najviac finančných prostriedkov tak, aby sa deťom a mladým pomáhalo  zmysluplne a dlhodobo.  Využívame a vážime si každý finančný zdroj, ktorý nám umožní pracovať a podporovať čo najviac kvalitných organizácii zo všetkých regiónov Slovenska na základe odborných expertíz  v oblasti detí a mladých ľudí.  

Medzi najznámejšie nadačné programy patrí Hodina deťom. Ďalšie projekty, ako  Škola rodinných financií a Poznaj svoje peniaze,  sú  zamerané na posilnenie sociálno-finančnej gramotnosti. Len do projektu Poznaj svoje peniaze sa od roku 2001 zapojilo 35-tisíc žiakov z 1 281 základných a stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Online generácia je projekt, ktorý  sa zameriava na bezpečnosť detí na internete. Jeho súčasťou bol  aj  medzinárodný deň s internetom  Safer Internet Day, do ktorého sa na Slovensku v roku 2014 zapojilo  80 škôl a 3200 žiakov. Projektom Srdce plné zdravia sa snažíme priviesť deti ku správnej životospráve. Podporujeme učiteľov i komunity v inovatívnom prístupe k deťom a mladým. V nadácii máme v súčasnosti otvorených 14 programov.

Nadácia pre deti Slovenska je jednou z troch nadácii, ktoré spravujú EEA granty (Nórske fondy) - Program Aktívne občianstvo a inklúzia. Program podporuje aktivity mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach občianskej spoluúčasti, znižovania nerovností v spoločnosti, chudoby a vylúčenia, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti. Osobitným záujmom programu je podpora projektov, ktoré tlmia prejavy podnecujúce nenávisť, extrémizmus, rasovú nenávisť, antisemitizmus a xenofóbiu. Podporujú multikultúrne porozumenie, zapojenie okrajových skupín, prispievajú k rovnosti príležitostí a potláčajú sexuálne obťažovanie, násilie , či  obchodovanie s ľuďmi.  Nadácia pre deti Slovenska zodpovedá za oblasť rozvoja aktívneho občianstva detí a mladých ľudí a za znižovanie vylúčenosti detí a mladých so špeciálnymi potrebami alebo zo sociálneho slabého prostredia z väčšinovej spoločnosti.

Nadácia pre deti Slovenska podporila z Nórskych fondov  29 projektov z celého Slovenska v hodnote 852 831€, ktoré hodnotili nezávislí experti. Tieto projekty následne prešli výberovou komisiou, v ktorej mali účasť  zástupcovia darcovských krajín, Európskej únie a Úradu vlády SR. Všetky projekty boli schválené správnou radou nadácie. Prostredníctvom nezávislého a odborného výberového procesu boli podporené tie najkvalitnejšie projekty, ktoré majú reálny dopad na potreby a problémy detí a mladých ľudí na Slovensku. Podrobnejšie informácie je možné nájsť na www.eeango.sk/aoi/sk/podporene-projekty-deti-a-mladez. Program Aktívne občianstvo a inklúzia v nadácii funguje samostatne.

Hodina deťom je ďalším samostatným programom.  Prostriedky zo zbierky  Hodina deťom sú prerozdelené prostredníctvom grantového programu za presne definovaných a verejne komunikovaných  podmienok do všetkých regiónov Slovenska.  Podporené projekty  sú výsledkom nezávislého odborného hodnotenia expertov na problematiku detí a mladých, pôsobiacich  priamo v regiónoch Slovenska.  Podporené  projekty  schvaľuje správna rada. Za 15 rokov takto nadácia podporila 1600 projektov v hodnote vyše 4,6 mil. €. Pokiaľ vás zaujíma, aké projekty boli podporené z Hodiny deťom, informácie o nich nájdete na: projekty.hodinadetom.sk.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog