logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ste dobrovoľník? Darujte 3% z dane

dobrovolnici 29. február 2016

Ak ste ako fyzická osoba, a teda aj zamestnanec, odpracovali za rok aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, môžete darovať až 3 % zo svojej dane z príjmu neziskovej organizácii. K poukázaniu 3 % pritom stačí potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali.

Zákon o dobrovoľníctve definuje dobrovoľníka takto:

(1) Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť
a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Výhody dobrovoľníctva

Mnohé firmy v rámci CSR stratégie podporujú pravidelnú dobrovoľnícku činnosť svojich zamestnancov. S Nadáciou pre deti Slovenska spolupracujú napríklad firmy Dell a UPS. „Zamestnanci Dell-u nám pomáhali s evidenciou a archiváciou dokumentov. Navyše, rovnako ako dobrovoľníci z UPS, s nami spolupracovali pri príprave zbierky Hodina deťom “, hovorí manažér zbierky v uliciach, Matej Višňovec. Takéto aktivity upevňujú vzťahy medzi zamestnancami a tiež pomáhajú firmám  zlepšovať vnímanie ich spoločnosti verejnosťou.

Dobrovoľníctvo často môže pomôcť jednotlivcom aj pri získavaní lukratívnej pracovnej pozície. Vďaka dobrovoľníckej činnosti čerství absolventi škôl alebo ženy po materskej dovolenke získavajú možnosť adaptovať sa na pracovné prostredie, získať kontakty, či zistiť bez dlhodobých záväzkov, ktorá práca je pre nich najvhodnejšia.

Prečo darovať podiel z dane Nadácii pre deti Slovenska

Deťom pomáhame prežiť šťastné detstvo. Mladým ľuďom pomáhame úspešne zvládnuť vstup do dospelosti.  Napomáhame presadzovať  práva detí . Vzdelávame učiteľov, riaditeľov škôl, sociálnych pracovníkov, sudcov, prokurátorov, rodičov, aby dokázali vnímať  individuálne potreby každého dieťaťa.
Vyzbierané peniaze rozdeľujeme do zmysluplných projektov a grantov, kde láskaví a zanietení ľudia pomáhajú aj Vašim deťom  spoznať samých seba  a vyrásť v dospelého človeka so sebaúctou a sebapoznaním. V roku 2016 sa chceme viac zamerať na inovácie vzdelávania nezávislé od zmien v legislatíve, lebo pomáhajú učiteľom  i žiakom. Chceme pokračovať v advokačných aktivitách na zmenách vzdelávacej politiky. Tu sa dozviete viac.

Pozrite si návod, ako darovať 3% z dane na rozhodni.sk.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog