logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Strom pomoci a jeho plody

hipoterapia deti 29. apríl 2016

Občianskemu združeniu Pomoc ohrozeným deťom pomohli Nórske fondy zvýšiť povedomie o domácom násilí a násilí na deťoch. Prostredníctvom putovnej sochy stromu sa im podarilo osloviť rôzne cieľové skupiny. Okrem toho občianske združenie rozšírilo svoje služby o hipoterapiu.

Putovná „bútľavá vŕba“

Soche stromu, ktorá slúžila na informovanie žiakov i učiteľov, sa mohli deti zdôveriť formou odkazov. „Bol to zaujímavý nástroj, ktorý poslúžil na odprezentovanie nášho posolstva na školách a nadviazanie spolupráce aj do budúcnosti.“, hovoria realizátori projektu.  

Vzdelávanie odborníkov a náhradných rodičov

O vzdelávanie sa v téme prevencie násilia bol veľký záujem. „Účastníci boli so školeniami spokojní. Podarilo sa nám nadviazať s nimi hlbšiu spoluprácu a výchovní poradcovia dokonca zaradili do vyučovania aj ďalšie preventívne aktivity.“, tešia sa z výsledkov svojej práce členovia OZ Pomoc ohrozeným deťom.


Hipoterapia pomohla prehĺbiť vzťahy a vzájomnú spoluprácu. 

Intervenčné služby

Vďaka pomoci z Nórskych fondov mohlo združenie rozšíriť svoje služby o hipoterapiu, čo vyvolalo u detí veľmi pozitívny ohlas. Posilnilo to priamu spoluprácu s klientmi a ich rodinami a tiež to prispelu k budovaniu vzťahov a prehĺbeniu vzájomnej pomoci.

OZ Pomoc ohrozeným deťom sa venuje pomoci obetiam domáceho násilia už od roku 1997. Okrem priamej pomoci obetiam násilia šíria osvetu a chcú deklarovať nulovú toleranciu k násiliu, bez ohľadu na to, na kom je páchané.

 

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Strom pomoci a jeho plody

Obdobie realizácie: júl 2013 - december 2014

Príjemca podpory: Pomoc ohrozeným deťom (občianske združenie), Bratislava

Financovanie: 18 981,00 € (AOI 90 % = 17 082,00 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog