logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Študenti po stopách totality

studenti po stopach totality 29. apríl 2016

Podľa viacerých prieskumov majú obzvlášť mladí ľudia úplný nedostatok informácií o moderných dejinách Slovenska, osobitne o období rokov 1948 – 1989. Nadácia Milana Šimečku sa to snaží zmeniť, a to aj prostredníctvom projektu Študenti po stopách totality.

Projekt Študenti po stopách totality približuje študentom vzťah medzi občanom a totalitným režimom, ako aj prejavy občianskej angažovanosti v minulosti. Zároveň im poskytuje priestor vyjadriť svoj postoj k historickým udalostiam, ktoré dodnes ovplyvňujú a formujú našu spoločnosť.

„Považujeme za dôležité, aby študenti mali možnosť svojou priamou participáciou na skúmaní a poznávaní minulosti vytvoriť si predstavu a pochopiť súvislosti danej témy“, hovoria realizátori projektu.

Prostredníctvom verejnej prezentácie výsledkov študentského skúmania vo svojom meste, ako aj v rámci podujatia Remember November v Bratislave, študenti aktívne vstupovali do verejného priestoru a mali možnosť prejaviť svoj postoj.

Prostredníctvom aktívnej participácie študentských tímov projekt poskytol model neformálneho vzdelávania širokému spektru škôl a má potenciál byť využívaný aj v iných témach a vyučovacích predmetoch.

Zvýšené nároky na profesionalitu výskumu vnímajú realizátori projektu ako investíciu do študentov.

„Presunutím zodpovednosti na študentov môžeme posilniť ich sebavedomie a podporiť rozvoj ich sociálnych zručností.“

Projekt Študenti po stopách totality bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Obdobie realizácie: máj 2014 – november 2015

Príjemca podpory: Nadácia Milana Šimečku

Financovanie: 46 134,00 € (AOI 90 % = 41 520,60 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog