Študenti po stopách totality | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Študenti po stopách totality

studenti po stopach totality 29. apríl 2016

Podľa viacerých prieskumov majú obzvlášť mladí ľudia úplný nedostatok informácií o moderných dejinách Slovenska, osobitne o období rokov 1948 – 1989. Nadácia Milana Šimečku sa to snaží zmeniť, a to aj prostredníctvom projektu Študenti po stopách totality.

Projekt Študenti po stopách totality približuje študentom vzťah medzi občanom a totalitným režimom, ako aj prejavy občianskej angažovanosti v minulosti. Zároveň im poskytuje priestor vyjadriť svoj postoj k historickým udalostiam, ktoré dodnes ovplyvňujú a formujú našu spoločnosť.

„Považujeme za dôležité, aby študenti mali možnosť svojou priamou participáciou na skúmaní a poznávaní minulosti vytvoriť si predstavu a pochopiť súvislosti danej témy“, hovoria realizátori projektu.

Prostredníctvom verejnej prezentácie výsledkov študentského skúmania vo svojom meste, ako aj v rámci podujatia Remember November v Bratislave, študenti aktívne vstupovali do verejného priestoru a mali možnosť prejaviť svoj postoj.

Prostredníctvom aktívnej participácie študentských tímov projekt poskytol model neformálneho vzdelávania širokému spektru škôl a má potenciál byť využívaný aj v iných témach a vyučovacích predmetoch.

Zvýšené nároky na profesionalitu výskumu vnímajú realizátori projektu ako investíciu do študentov.

„Presunutím zodpovednosti na študentov môžeme posilniť ich sebavedomie a podporiť rozvoj ich sociálnych zručností.“

Projekt Študenti po stopách totality bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Obdobie realizácie: máj 2014 – november 2015

Príjemca podpory: Nadácia Milana Šimečku

Financovanie: 46 134,00 € (AOI 90 % = 41 520,60 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog