logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Študentská konferencia

09. jún 2015

V dňoch 11. – 12.6.2015 sa koná 13. ročník študentskej konferencie programu ,, Poznaj svoje peniaze,,. 35 študenti z celého Slovenska, ktorí sa vzdelávali počas celého šk. roka v programe a preukázali svoje vedomosti v praktických činoch vo svojej komunite, budú prezentovať svoje skúsenosti s finančnou realitou - čo ich učí škola a ako to môžu využiť vo svojom živote.

Cieľom konferencie je:
Prezentovať svoju prácu a osobnosť, tím mladých ľudí
Vymeniť si skúsenosti v témach finančnej gramotnosti
Oceniť spôsoby prístupov a tvorivé spracovanie tém
Diskutovať o možnostiach vzdelávania sa vo finančnej gramotnosti a ich prepojenia s reálnym životom
Spoločne príjemne stráviť čas
Stretnúť zaujímavé osobnosti

Témy, ktoré si študenti vybrali a spracovali: Deti a financie, Dôchodkový sytém na Slovensku, Úvery – výhodné aj nevýhodné, Možnosti šetrenia na Slovensku, Seniori, Dôchodkový systém na Slovensku – I.II.III. pilier, Deflácia a čo sňou, Rodinné financie, Finančné rozhodnutia – ktoré mi pomôžu tvoriť svoju budúcnosť.
Počas programu ich prídu navštíviť experti SLSP a budú s nimi zdieľať svoje skúsenosti na témy: Deflácia – týka sa to aj nás , Zamestnávanie mladých ľudí v bankovom sektore  -  kompetencie potrebné pre prax

Aneta Chlebničanová, manažérka projektu (aneta@nds.sk, 0911 702 665)

Záver konferencie vyvrcholí ocenením  inakosti, prepájaním školských poznakov so životom a hľadaním ciest ako zmysluplne podporovať rozvoj finančnej gramotnosti.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog