logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Svetový týždeň peňazí klope na dvere

04. marec 2014

Nadácia pre deti Slovenska sa v týždni od 10. do 17. marca zapojí do iniciatívy Global Money Week zameranej na zvyšovanie sociálno-finančnej gramotnosti.

Od roku 2001 sa v rámci svojich projektov venujeme deťom, mladým ľuďom, ako aj dospelým i v oblasti finančnej gramotnosti. Rozvíjame programy sociálno – finančného vzdelávania  na stredných a základných školách – pod názvom ,, Poznaj svoje peniaze,, a od roku 2009 rozvíjame problematiku sociálno – finančnej gramotnosti v komunitách – pod názvom ,, Škola rodinných financií“.

Z projektu Škola rodinných financií sa do iniciatívy zapojí 8 lektorov. Aktivity budú nasmerované na deti a mladých ľudí, na základné i stredné školy, komunity, seniorov, nízkoprahové centrá, sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, deti z detských domovov i materské centrá.

Počas celého týždňa plánujeme zrealizovať pracovné workshopy s cieľom:

  • Informovať  o význame peňazí v meniacom sa ekonomickom systéme a budovaní finančnej budúcnosti pre deti a mládež.
  • Vzájomne diskutovať a pochopiť význam peňazí, šetrenia  a sporenia  a prevencie pred zadlžovaním sa a exekúciami.
  • Povzbudiť deti a mladých ľudí do aktívneho prístupu v školách a komunitách, vyskúšať si podnikateľské zručnosti a motivovať k filantropii.
  • Prepojiť rôzne vekové kategórie účastníkov na vzájomné sa obohatenie v oblasti finančného vzdelávania.

Prehľad aktivít v jednotlivých mestách v PDF...


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog